06 DEC 2010 HOTĂRÂREA NR.58, privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2011 si acordarea bonificatiei pentru persoanele care se incadreaza in prevederile Legii nr. 571/2003 Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
INAPOI LA HOTĂRÂRI