INAPOI LA HOTĂRÂRI
23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni care va conduce sedintele Consiliului Local si va semna hotararile adoptate de acesta.
23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Lista de Investitii a Primariei com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu pe anul 2012.
23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.3, privind revocarea hotararii nr.34/2011 a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, Judetul Giurgiu.
23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.4, privind aprobarea planului anual de lucru pentru persoanele care beneficieaza de prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, in anul 2012.
23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.5, privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.6, privind reglementarea lucrului cu focul deschis si fumatul pe teritoriul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.7, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012 si acordarea bonificatiei de 10% pentru plata eu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pe intregul an 2012, a persoanelor fizice si juridice din com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.8, privind atribuirea denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar incepaud cu anul scolar 2012-2013, din com. Floresti-
Stoenesti, jud. Giurgiu.
23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.9, privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul 2012-2013, pe raza teritoriala a com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
23 FEB 2012 HOTĂRÂREA NR.10, privind aprobarea sumei de 4.000 lei numitului NITA TOADER, sportiv in cadrul clubului “DRAGON STAR”, Bucuresti.
12 MAR 2012 HOTĂRÂREA NR.11, privind aprobare utilizare excedent din anii precedenti in suma de 141 mii lei, pentru finantarea obiectivelor din lista de investitii pentru anul 2012.
12 MAR 2012 HOTĂRÂREA NR.12, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 in suma de 440 mil lei.
12 APR 2012 HOTĂRÂREA NR.13, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 in suma de 450 mii lei.
12 APR 2012 HOTĂRÂREA NR.14, privind alocarea sumei de 1600 lei din B.V.C. capitolul 51.02.10 Cheltuieli de personal, pentru sarbatoarea zilei de 8 MARTIE 2012, cadou oferit Femeilor angajate in cadrul Primariei com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
12 APR 2012 HOTĂRÂREA NR.15, privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta, pe anul 2012 la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
12 APR 2012 HOTĂRÂREA NR.16, privind regulile si masurile specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale
12 APR 2012 HOTĂRÂREA NR.17, privind aprobarea Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare situatiilor de urgenta pe anul 2012, la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
25 IUL 2012 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea Comisiei de validare.
25 IUL 2012 HOTĂRÂREA NR.2, privind validarea mandatelor consilierilor in Consiliul local FLORESTI-STOENESTI.
25 IUL 2012 HOTĂRÂREA NR.3, privind constituirea Consiliului local FLORESTI-STOENESTI.
25 IUL 2012 HOTĂRÂREA NR.4, privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni.
25 IUL 2012 HOTĂRÂREA NR.5, privind alegerea viceprimarului
comunei FLORESTI-STOENESTI.
25 IUL 2012 HOTĂRÂREA NR.6, privind aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
01 AUG 2012 HOTĂRÂREA NR.7, privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local FLORESTI-STOENESTI a D-lui. CRISTEA T. VASILE.
01 AUG 2012 HOTĂRÂREA NR.8, privind desemnarea ca ordonatori tertiari de credite a directorilor unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
01 AUG 2012 HOTĂRÂREA NR.9, privind aprobarea regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
01 AUG 2012 HOTĂRÂREA NR.10, privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2011 al Primariei com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
01 AUG 2012 HOTĂRÂREA NR.11, privind aprobarea modificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Primariei com. Floresti-Stoenesti, jud. GIURGIU pe anul 2012 cu suma de -401 mii lei.
01 AUG 2012 HOTĂRÂREA NR.12, privind aprobarea modificarii Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Primariei com. Floresti-Stoenesti, jud. GIURGIU pe anul 2012 cu suma de -14 mii lei.
24 AUG 2012 HOTĂRÂREA NR.13, pentru revocarea Hotararii nr. 7 din 01.08.2012 privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local FLORESTI-STOENESTI a domnului CRISTEA T. VASILE.
24 AUG 2012 HOTĂRÂREA NR.14, privind incheierea unui contract de comodat cu Asociatia Comunelor din Romania, pentru darea in folosinta gratuita a unui spatiu de 11,64 mp in vederea deschiderii unui Centru de Informare si Consiliere Locala, in comuna Floresti Stonesti, sat Stoeneti, jud. Giurgiu.
24 AUG 2012 HOTĂRÂREA NR.15, proiect de Hotarare privind incheierea unui contract pentru servicii de consultanta in domeniul achizitiilor prin portalul SEAP.
24 AUG 2012 HOTĂRÂREA NR.16, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
24 AUG 2012 HOTĂRÂREA NR.17, privind aprobarea incheierii unui Contract de Asistenta Juridica.
24 AUG 2012 HOTĂRÂREA NR.18, pentru stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordarea a ajutorului de urgenta.
17 SEP 2012 HOTĂRÂREA NR.19, privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni care va conduce sedintele Consiliului Local si va semna hotararile adoptate de acesta.
17 SEP 2012 HOTĂRÂREA NR.20, privind modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 cu suma de 525 mii lei.
17 SEP 2012 HOTĂRÂREA NR.21, privind modificarea cuantumului taxei datorate de gospodariile populatiei si societatile comerciale pentru serviciul public de salubrizare.
17 SEP 2012 HOTĂRÂREA NR.22, privind constituirea unei comisii in vederea evaluarii valorii lucrarilor de reparatii, consolidare si modernizare efectuate de catre S.C. Ascendent la obiectivul “Scoala dezafectata Stoenesti”.
17 SEP 2012 HOTĂRÂREA NR.23, privind acceptarea trecerii in domeniul public al com. Floresti-Stoenesti a cladirii aferente Radiofarului de ruta situat pe str. Mihai Vitezul nr. 2, sat Floresti, com. Floresti-Stoenesti, cu toate anexele aferente functionarii cladirii (impejmuire, grap sanitar, etc.).
17 SEP 2012 HOTĂRÂREA NR.24, privind incheierea unui contract anual de achizitii de pavele si borduri cal. a II-a.
17 SEP 2012 HOTĂRÂREA NR.25, privind modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 cu suma de 199.015 lei.
17 OCT 2012 HOTĂRÂREA NR.26, privind aprobarea incheierii unui Contract de Consultanta in vederea elaborarii si implementarii programului de dezvoltare a sistemului de control intern (planul de management).
17 OCT 2012 HOTĂRÂREA NR.27, privind achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii.
17 OCT 2012 HOTĂRÂREA NR.28, privind incheierea unui contract pentru efectuarea curateniei in cladirile apartinand primariei.
17 OCT 2012 HOTĂRÂREA NR.29, privind incheierea unui contract pentru reparatia instalatiei de incalzire la cladirea Primariei din satul Stoenesti.
17 OCT 2012 HOTĂRÂREA NR.30, privind inchirierea unui teren in suprafata de 400 mp din domeniul public al com. Floreti-Stoenesti.
17 OCT 2012 HOTĂRÂREA NR.31, privind achizitionarea si instalarea unui numar de 300 banci in comuna Floresti-Stoenesti.
22 NOE 2012 HOTĂRÂREA NR.32, pentru modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2012.
22 NOE 2012 HOTĂRÂREA NR.33, privind clasificarea ea drum comunal a strazilor Biserica Veche, Gogora si Eugen Boureanu ca prelungire a DC 156.
22 NOE 2012 HOTĂRÂREA NR.34, privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor suprafete de teren situate in intravilanul com. Floresti-Stoenesti, jud. Giurgiu.
22 NOE 2012 Procesul Verbal al sedintei ordinare pe luna Noiembrie din data de 22.11.2012
05 DEC 2012 HOTĂRÂREA NR.35, privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni care va conduce sedintele consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta.
05 DEC 2012 HOTĂRÂREA NR.36, privind exercitarea dreptului de preemtiune pentru achizitionarea Conacului Draganescu din satul Stoenesti, com. Floresti-Soenesti, jud. Giurgiu.
05 DEC 2012 Procesul Verbal al sedintei ordinare pe luna Decembrie din data de 05.12.2012
18 DEC 2012 HOTĂRÂREA NR.37, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 si acordarea bonificatiei de 10% pentru persoanele fizice si juridice care isi platesc impozitul pe teren, cladiri si mijloace de transport, integral pana la data de 31 martie 2013.
18 DEC 2012 HOTĂRÂREA NR.38, privind aprobarea incheierii unui Contract pentru efectuarea serviciului de transport elevi prin curse regulate pe traseul comuna Floresti-Stoenesti – Bucuresti.
18 DEC 2012 HOTĂRÂREA NR.39, privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport a persoanelor indreptatite conform legilor in vigoare pentru anul 2012.
18 DEC 2012 HOTĂRÂREA NR.40, pentru modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2012.
18 DEC 2012 HOTĂRÂREA NR.41, privind achizitia unui autoturisra in sistem leasing.
18 DEC 2012 Procesul Verbal al sedintei ordinare pe luna Decembrie din data de 18.12.2012
INAPOI LA HOTĂRÂRI