INAPOI LA HOTĂRÂRI
09 IAN 2013 HOTĂRÂREA NR.1, privind acoperirea definitiva din excedentul Bugetului Local a deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 138.499,91lei, din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al com. Floresti-Stoenesti.
09 IAN 2013 HOTĂRÂREA NR.2, privind desemnarea domnului Salomia Marius pe linia relatiei cu presa si informarii directe a persoanelor.
15 FEB 2013 HOTĂRÂREA NR.3, privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local FLORESTI-STOENESTI a domnului RADUCU FLORIN.
15 FEB 2013 HOTĂRÂREA NR.4, privind aprobarea Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare
situatiilor de urgenta pe anul 2013, la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
15 FEB 2013 HOTĂRÂREA NR.5, privind aprobarea indeplinirii sefului SVSU a functiei de “agent de inundatii” si modificarea si completarea regulamentului de organizare si functionare a SVSU cu atributiile “agentului de inundatii”.
15 FEB 2013 HOTĂRÂREA NR.6, privind aprobarea mentinerea externalizarii serviciului de contabilitate si in 2013 in cadrul primariei comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
15 FEB 2013 HOTĂRÂREA NR.7, privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul 2013-2014, pe raza teritoriala a Comunei Floresti-Stoenesti, Judetul Giurgiu.
15 FEB 2013 HOTĂRÂREA NR.8, privind aprobarea “Regulamentul privind procedura de vanzare a terenurilor din domeniul privat al comunei Floresti-Stoenesti” in cadrul Primariei comunei Floresti-Stoenesti.
15 FEB 2013 HOTĂRÂREA NR.9, privind aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Floresti-Stoenesti a terenului in suprafata de 450 mp situat in strada Parcului, nr. 1, sat Stoenesti.
15 FEB 2013 HOTĂRÂREA NR.10, privind aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Floresti-Stoenesti a terenului in suprafata de 109 mp situat in strada 1 Decembrie 1918, sat Stoenesti.
15 FEB 2013 HOTĂRÂREA NR.11, privind aprobarea organizarii de piete agroalimentare in Comuna Floresti-Stoenesti, Judetul Giurgiu.
15 FEB 2013 HOTĂRÂREA NR.12, privind aprobarea concesionarii suprafetei de 800 mp in extravilanul comunei FlorestiStoenesti, judetul Giurgiu, tarlaua 40, Parcela A 156, in vederea construirii unui teren multisport prin organizarea unei licitatii.
15 FEB 2013 HOTĂRÂREA NR.13, privind aprobarea vanzarii suprafetelor de teren (Complex Floresti = 553 mp, Complex Floresti = 270 mp, Farmacie Floresti = 62 mp) situate in intravilanul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
15 MAR 2013 HOTĂRÂREA NR.14, privind aprobarea privind alegerea presedintelui de sedinta Consiiiului Local Floresti-Stoenesti, Judetul Giurgiu pe perioada 15.03.2013-14.06.2013.
15 MAR 2013 HOTĂRÂREA NR.15, privind aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Floresti- Stoenesti a apartamentelor situate in blocul de locuinte din satul Stoenesti,in suprafata de 43.66 mp si 43.66 mp, strada 1 Decembrie 1918, sat Stoenesti.
15 MAR 2013 HOTĂRÂREA NR.16, privind aprobarea cumpararii cladirii apartinand doamnei Pascu Gabriela, in suprafata de 116 mp.
15 MAR 2013 HOTĂRÂREA NR.17, privind aprobarea amplasarii unor indicatoare rutiere de orientare – indicatoare de intrare in localitate.
15 MAR 2013 HOTĂRÂREA NR.18, privind aprobarea privind construirea unor parcari auto.
15 MAR 2013 HOTĂRÂREA NR.19, privind contractarea unui imprumut pentru achitarea arieratelor inregistrate in contabilitate.
15 MAR 2013 HOTĂRÂREA NR.20, privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini in vederea vanzarii prin negociere directa a suprafetelor de teren situate in intravilanul comunei Floresti-Stoenesti, Judetul Giurgiu dupa cum urmeaza:
Complex sat Floresti – str. Mihai Viteazul = 553 mp.
Complex sat Floresti – str. Mihai Viteazul = 270 mp.
Farmacie sat Floresti = 62 mp.
15 MAR 2013 HOTĂRÂREA NR.21, privind aprobarea trecerii in domeniul privat a terenului in suprafata de 400 mp, teren intravilan, situat in strada Parcului, Nr. 1 Stoenesti.
15 MAR 2013 HOTĂRÂREA NR.22, privind aprobarea privind includerea in inventarul domeniului public a suprafetei de 17421 mp teren extravilan situat in satul Palanca, Parcela 77/400.
05 APR 2013 HOTĂRÂREA NR.24, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu si estimarile anilor 2014-2016, precum si alistei de investitii pentrul anul 2013.
05 APR 2013 HOTĂRÂREA NR.25, privind Revocarea Hotararilor Consiliului Local al com. Floresti-Stoentesti nr. 27/17.10.2012 si 38/18.12.2013.
05 APR 2013 HOTĂRÂREA NR.26, privind Completarea Hotararilor Consiliului Local al com Floresti Stoenesti nr. 26/17.09.2012, nr. 28/17.09.2012, nr. 29/17.09.2012 si a hotararii nr. 39/18.12.2012.
05 APR 2013 HOTĂRÂREA NR.28, privind Modificarea Hotararii Consiliului Local al com Floresti Stoenesti nr. 34 /2012 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor suprafete de teren situate in intravilanul com. Floresti Stoenesti, jud. Giurgiu.
26 APR 2013 HOTĂRÂREA NR.29, privind completarea Hotararilor Consiliului Local al com Floresti Stoenejti nr.14/15.03.2013, nr.15/15.03.2013, nr.16/15.03.2013, nr.17/15.03.2013, nr.18/15.03.2013. nr.19/15.03.2013. nr.20/15.03.2013, nr.21/15.03.2013 si nr.22/15.03.2013.
12 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.31, privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta Consiliului Local Floresti-Stoenesti, Judetul Giurgiu pe perioada 12.07.2013-13.09.2013.
12 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.32, privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii FARA contract din comuna Floresti-Stoenesti si aprobarea “ReguIamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare”.
12 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.33, privind instituirea taxei speciale de ocupare a pietei Floresti.
12 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.34, privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 400 mp situat in domeniul privat al comunei Floresti-Stoenesti, sat Stoenesti, str. Parcului, nr.1, judetul Giurgiu.
12 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.35, privind stabilirea drepturilor de care beneflciaza personalul voluntar din cadrul SVSU Floresti-Stoenesti.
12 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.36, privind aprobarea Raportului de activitate privind activitatea de gestionare a situatiilor de urgenta la nivelul comunei FIoresti-Stoenesti pe anul 2012.
12 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.37, privind aprobarea Raportului privind analiza dotiirii cu mijioace de aparare impotriva incendiilor pe anul 2012.
12 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.38, privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta, pe anul 2013 la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
12 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.39, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si modificarea listei de investitii.
12 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.40, privind revocarea Hotararii nr. 15/07.04.2011 de punere in folosinta gratuita a drumurilor comunale si de interes local, apartinand domeniului public al comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
12 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.41, privind aprobarea concesionarii fostelor gropi de gunoi de pe raza UAT Floresti-Stoenesti, prin licitatie deschisa.
26 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.42, privind afilierea comunei Floresti-Stoenesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURO-APA.
26 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.43, privind instrumentarea proiectului « Decizie inteleapta – serviciu de orientare profesionala a elevilor din ciclul gimnazial prin modele antreprenoriale locale si firme de exercitiu «.
26 IUL 2013 HOTĂRÂREA NR.44, privind instrumentarea proiectului « Sprijin – multimedia, sprijin in activitatea didactica «.
12 SEP 2013 HOTĂRÂREA NR.45, privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru aparatul propriu al Consiliului Local Floresti-Stoenesti.
08 OCT 2013 HOTĂRÂREA NR.46, privind aprobarea bugetului final pentru proiectul integral “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu”, finantat din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR – Masura 125.
08 OCT 2013 HOTĂRÂREA NR.47, privind aprobarea solicitarii de acordare a scrisorii de garantie bancara din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. in vederea obtinerii avansului pentru proiectul integral “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu”, finantat din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR – Masura 125.
08 OCT 2013 HOTĂRÂREA NR.48, privind rectificarea B.V.C. si modificarea plafonului maxim de cheltuieli de personal.
08 OCT 2013 HOTĂRÂREA NR.49, privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.40/28.09.2011 privind aprobarea P.U.Z. – beneficiar Dumitru Stefan, nr.33/12.07.2013, nr.36/12.07.2013.
27 NOE 2013 HOTĂRÂREA NR.50, privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local Floresti-Stoenesti, Judetul Giurgiu pe perioada 27.11.2013-27.02.2014.
27 NOE 2013 HOTĂRÂREA NR.51, privind rectificarea B.V.C. si a Listei de Investitii pe anul 2013.
27 NOE 2013 HOTĂRÂREA NR.52, privind modificarea si completarea Hotararii nr.34 si a documentelor atasate acesteia.
27 NOE 2013 HOTĂRÂREA NR.53, privind organizarea concursului si stabilirea atributiilor ce revin administratorului public.
27 NOE 2013 HOTĂRÂREA NR.54, privind aprobarea Raportului de evaluare si a Caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 17421 mp (compus din 3714 mp teren curs constructii + 13707 mp teren neproductiv) situat in domeniul privat al comunei Floresti-Stoenesti, sat Palanca, judetul Giurgiu.
20 DEC 2013 HOTĂRÂREA NR.55, privind rectificarea B.V.C. al comunei Floresti-Stoenesti pe anul 2013.
20 DEC 2013 HOTĂRÂREA NR.56, privind impozitele si taxele aplicabile incepand cu anul 2014.
20 DEC 2013 HOTĂRÂREA NR.57, privind solutionarea cererilor contribuabililor care solicita scutirea de la plata a impozitului pe cladiri, taxe transport, impozit pe teren intravilan si extravilan in comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu pentru anul 2013.
INAPOI LA HOTĂRÂRI