INAPOI LA HOTĂRÂRI
10 IAN 2014 HOTĂRÂREA NR.1, privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2013 in suma de 6603.42 lei din excedentul bugetului local.
31 IAN 2014 Procesul Verbal al sedintei publice de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 10.01.2014.
31 IAN 2014 HOTĂRÂREA NR.2, privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.53/20.12.2013.
31 IAN 2014 HOTĂRÂREA NR.3, privind completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Floresti-Stoenesti nr.46/08.10.2013.
31 IAN 2014 HOTĂRÂREA NR.4, privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie bancara din partea FNGCIMM S.A IFN in vederea prelungirii contractului de finantare pentru proiectul: “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu” finantat din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR – Masura 125.
31 IAN 2014 HOTĂRÂREA NR.5, privind aprobarea imprumutului pentru realizarea proiectelor de investitii de interes local si de garantare a imprumutului in valoare de 400000 lei, imputernicirea persoanelor cu drept de semnatura si inscrierea obligatorie in BVC pe perioada de creditare a volumului ratelor de credit, a dobanzilor si comisioanelor aferente.
31 IAN 2014 HOTĂRÂREA NR.6, privind aprobarea cotizatiei comunei Floresti-Stoenesti pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa.
31 IAN 2014 HOTĂRÂREA NR.7, privind aprobarea externalizarii serviciului de contabllitate din cadrul Consiliului Local Floresti-Stoenesti pentru anul 2014.
31 IAN 2014 HOTĂRÂREA NR.8, privind aprobarea incheierii unui Contract pentru efectuarea serviciului de transport elevi prin curse regulate pe traseul comuna Flore§ti-Stoene§ti – Bucuresti pentru anul 2014.
31 IAN 2014 HOTĂRÂREA NR.9, privind aprobarea criteriilor si atributiilor specifice in vederea ocuparii functiei de administrator public la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Floresti-Sloenesti, judetul Giurgiu.
31 IAN 2014 Procesul Verbal al sedintei ordinare pe luna Ianuarie a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 31.01.2014.
07 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.10, privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pentru anul 2014.
07 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.11, privind modificarea valorii de inventar a drumului de exploatare agricola denumit DE 404/Al.
07 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.12, privind primirea unui nou membru si actualizarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa.
07 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.13, privind realizarea accesului public la investitia finantata prin FEADR prin proiectul “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole dc pc teritoriul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu” denumit DE 404/A1, fara perceperea de taxe.
07 FEB 2014 Procesul Verbal al sedintei ordinare pe luna Februarie a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 07.02.2014.
18 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.14, privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a imobilului in suprafata de 6375mp (cladire 715mp+ teren aferent 5660mp) situat in satul Stoenesti, strada 1 Decembrie 1918, nr.13, comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
18 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.15, privind aprobarea lucrarii de investitii “Extindere si eficientizare activitate SC Ascendent SRL prin creare unei sectii de prelucrare a otelului beton pentru constructii in Comuna Floresti-Stoenesti”.
18 FEB 2014 Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 18.02.2014.
18 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.16, privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu pe perioada 28.02.2014-28.05.2014.
18 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.17, privind aprobarea organizarii retelei sculure pentru anul 2014-2015, pe raza teritoriala a Comunei Flore§ti-Stoene?ti, Judetul Giurgiu.
18 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.18, privind aprobarea participarii, alaturi de Consiliul Local Voluntari si Consilul Local Sinesti, la majorarea capitalului social al S.C. EURO APAVOL S.A.
18 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.19, privind aprobarea Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare situatiilor de urgenta pe anul 2014, la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
18 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.20, privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din domeniul situatiilor de urgenta la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu pe anul 2014.
18 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.21, privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2013.
18 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.22, privind aprobarea RaportuIui privind analiza dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor pe anul 2013.
18 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.23, privind instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri de interes local in comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu”.
18 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.24, privind instrumentarea proiectului “Modernizare strada Dispensarului, strada Gradinitei, strada Preot Emilian Voiculescu, strada Magura, strada Merilor si strada Sogorani, comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu”.
18 FEB 2014 HOTĂRÂREA NR.25, privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.56/20.12.2013 pentru impozitele si taxele aplicabile in anul 2014.
18 FEB 2014 Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 28.02.2014.
28 MAR 2014 HOTĂRÂREA NR.26, privind participarea Comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu la constituirea Asociatiei Grupul de Actiune Locala Giurgiu Nord.
28 MAR 2014 HOTĂRÂREA NR.27, privind aprobarea reetificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si modificarea listei de investitii.
28 MAR 2014 HOTĂRÂREA NR.28, privind rezilierea Contractului de Concesiune a delegari gestiuni serviciului de salubrizare nr. 4815/22.09.2009.
28 MAR 2014 HOTĂRÂREA NR.29, privind stabilirea indemnizatiei lunare de sedinta pentru consilieri locali.
28 MAR 2014 HOTĂRÂREA NR.30, privind modificarea componentei nominale a comisiilor Consiliului Local al Comunei Floresti-Stoenesti, aprobate prin HCL nr. 6/25.06.2012.
28 MAR 2014 HOTĂRÂREA NR.31, privind acordarea avizului de principiu Planului Urbanistic General si Regulamentului local de Urbanism al comunei Floresti-Stoenesti.
28 MAR 2014 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 28.03.2014.
30 APR 2014 HOTĂRÂREA NR.32, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si modificarea listei de investitii.
30 APR 2014 HOTĂRÂREA NR.33, privind modificarea Statului de Functii si Organigramei a aparatului de specialitate al primarului comunei Floresti-Stoenesti.
30 APR 2014 HOTĂRÂREA NR.34, privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice de la Scoala Palanca si Scoala Floresti.
30 APR 2014 HOTĂRÂREA NR.35, privind aprobarea PUZ – “Sere-statiune de cercetare, utilitati, platforma de acces, imprejmuire, cabine poarta”.
30 APR 2014 HOTĂRÂREA NR.36, privind aprobarea Regulamentului de Eliberare a Autorizatiei de Functionare referitor la desfasurarea activitatilor economice pe raza comunei Floresti-Stoenesti.
30 APR 2014 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 30.04.2014.
09 MAI 2014 HOTĂRÂREA NR.37, privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM S.A. IFN in vederea prelungirii contractului de finantare pentru proiectul: “Modernizarea infrastructure de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu” finantat din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR – Masura 125.
09 MAI 2014 HOTĂRÂREA NR.38, privind instrumentarea proiectului “Alimentare cu apa a satelor Palanca si Stoenesti, comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu”.
09 MAI 2014 HOTĂRÂREA NR.39, privind instrumentarea proiectului “Alimentare cu apa in satul Floresti, comuna Floresti Stoenesti, judetul Giurgiu”.
09 MAI 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 09.05.2014.
22 MAI 2014 HOTĂRÂREA NR.40, privind schimbarea destinatiei in vederea demolarii unei parti din cladirea Scoala Veche cu sediul in sat Stoenesti, str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, comuna Floresti-Stoenesti.
22 MAI 2014 HOTĂRÂREA NR.41, privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice de la Scoala Floresti.
22 MAI 2014 HOTĂRÂREA NR.42, privind aprobarea participant comunei Floresti-Stoenesti la constituirea Asociatia de Dezvoltare Zonala Sabar si aprobarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei.
22 MAI 2014 HOTĂRÂREA NR.43, privind achizitionarea unor servicii de consultanta in vederea constituirii cadrului institutional adecvat pentru accesarea de fonduri nerambursabile in cadrul noii generatii de finantare 2014-2020.
22 MAI 2014 HOTĂRÂREA NR.44, privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local, bugetului credite interne si al bugetului venituri proprii 2013.
22 MAI 2014 HOTĂRÂREA NR.45, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si modificarea listei de investitii.
22 MAI 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 22.05.2014.
27 IUN 2014 HOTĂRÂREA NR.46, privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local Floresti-Stoenesti, Judetul Giurgiu pe perioada 27.06.2014-27.09.2014.
27 IUN 2014 HOTĂRÂREA NR.47, privind aprobarea taxei speciale pentru colectarea si transportul deseurilor menajere de pe raza comunei Floresti-Stoenesti.
27 IUN 2014 HOTĂRÂREA NR.48, prin care se ia act de demisia consilierului local Malusparteanu Florin si vacantarea mandatului de consilier local.
27 IUN 2014 HOTĂRÂREA NR.49, privind aprobarea noii cote de contributie proprie aferenta cheltuielilor eligibile comunei Floresti-Stoenesti, pentru proiectul “Protectia resurselor de apa, prin realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare”.
27 IUN 2014 HOTĂRÂREA NR.50, privind modificarea Hotararilor Consiliului Local, com. Floresti-Stoenesti nr. 50/27.11.2013, nr.51/27.11.2013 si nr.53/27.11.2013.
27 IUN 2014 HOTĂRÂREA NR.51, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si modificarea listei de investitii.
27 IUN 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 27.06.2014.
18 IUL 2014 HOTĂRÂREA NR.52, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si modificarea listei de investitii.
18 IUL 2014 HOTĂRÂREA NR.53, privind actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Floresti-Stoenesti.
18 IUL 2014 HOTĂRÂREA NR.54, privind actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Floresti-Stoenesti.
18 IUL 2014 HOTĂRÂREA NR.55, privind revocarea HCL nr.33/30.04.2014 privind modificarea Statului de Functii si Organigramei a aparatului de specialitate al primarului comunei Floresti-Stoenesti.
18 IUL 2014 HOTĂRÂREA NR.56, privind modificarea Statului de Functii si Organigramei a aparatului de specialitate al primarului comunei Floresti-Stoenesti.
18 IUL 2014 HOTĂRÂREA NR.57, privind solicitarea adresata Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei imobiliului “Scoala Veche-Stoenesti” din satul Stoenesti, str. 1 Decembrie 1918, comuna Floresti-Stoenesti, judet Giurgiu.
18 IUL 2014 HOTĂRÂREA NR.58, privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Floresti-Stoenesti nr.50/27.06.2014.
18 IUL 2014 HOTĂRÂREA NR.59, privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare.
18 IUL 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 18.07.2014.
11 AUG 2014 HOTĂRÂREA NR.60, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si modificarea listei de investitii.
11 AUG 2014 HOTĂRÂREA NR.61, privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM S.A. IFN in vederea prelungirii contractului de finantare pentru proiectul: “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile
agricole de pe teritoriul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu” finantat din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR – Masura 125.
11 AUG 2014 HOTĂRÂREA NR.62, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si ai cofinantarii pentru investitia “Alimentare cu apa a satelor Palanca si Stoenesti comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu”.
11 AUG 2014 HOTĂRÂREA NR.63, privind modificarea Hotararilor Consiliului Local al com. Floresti-Stoenesti nr. 5,6,7,8/31.01.2014.
11 AUG 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 11.08.2014.
09 SEP 2014 HOTĂRÂREA NR.64, privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Floresti-Stoencsti nr.14/18.02.2014 de “Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a imobilului in suprafata de 6375 mp (cladire 715 mp + teren aferent 5600 mp) situat in satul Stoenesti, strada 1 Decembrie 1918, nr. 13, comuna Floresti-Stoenesti, judet Giurgiu”.
09 SEP 2014 HOTĂRÂREA NR.65, privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Cornunei Floresti-Stoenesti nr.15/18.02.2014 de aproharca lucrarii de investitii “Extindere si eficientizare activitate SC Ascendent SRL prin crearea unei sectii de prelucrare a otelului beton pentru constructii in Comuna Floresti-Stoenesti”.
09 SEP 2014 HOTĂRÂREA NR.66, privind solicitarea adresata Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea avizului conform in vederea demolarii imobiliului “Scoala Veche -Stoenesti” din satul Stoenesti str. 1 Decembrie 1918, comuna Floresti-Stoenesti, judet Giurgiu.
09 SEP 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 09.09.2014.
30 SEP 2014 HOTĂRÂREA NR.67, privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local Floresti-Stoenesti, Judetul Giurgiu pe perioada 30.09.2014-30.12.2014.
30 SEP 2014 HOTĂRÂREA NR.68, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si modificarea listei de investitii.
30 SEP 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 30.09.2014.
15 OCT 2014 HOTĂRÂREA NR.69, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si ai cofinantarii pentru investitia “Alimentare cu apa a satului Floresti, comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu”.
15 OCT 2014 HOTĂRÂREA NR.70, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si modificarea listei de investitii.
15 OCT 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 15.10.2014.
31 OCT 2014 HOTĂRÂREA NR.71, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si chcltuieli pe anul 2014 si modificarea listei de investitii.
31 OCT 2014 HOTĂRÂREA NR.72, privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM S.A IFN in vederea prelungirii contractului de finantare pentru proiectul: “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu” finantat din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR – Masura 125.
31 OCT 2014 HOTĂRÂREA NR.73, privind aprobarea modificarii Hotararilor Consiliului Local Floresti-Stoenesti nr.18,23,24/28.02.2014 si revocarea Hotarari Consiliului Local Floresti-Stoenesti nr.5/31.01.2014.
31 OCT 2014 HOTĂRÂREA NR.74, privind aprobarea contractarii unui credit de la Banca Comerciala Carpatica SA.
31 OCT 2014 HOTĂRÂREA NR.75, privind aprobarea scutirii, de la plata a impozitului pe cladiri, taxe transport, impozit pe teren intravilan, extravilan, de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare la bugetul local, pentru persoanele fizice si juridice din Floresti-Stoenesti, care au facut cereri de scutire.
31 OCT 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 31.10.2014.
06 NOE 2014 HOTĂRÂREA NR.76, privind aprobarea initierii unui proiect de Hotarare de Guvern, pentru plata unor plati restante pentru comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
06 NOE 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 06.11.2014.
10 DEC 2014 HOTĂRÂREA NR.76bis, privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
10 DEC 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 10.12.2014.
19 DEC 2014 HOTĂRÂREA NR.77, privind aprobarea modificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
19 DEC 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 19.12.2014.
24 DEC 2014 HOTĂRÂREA NR.78, privind aprobarea modificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
24 DEC 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 24.12.2014.
29 DEC 2014 HOTĂRÂREA NR.79, privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local Floresti-Stoenesti, Judetul Giurgiu pe perioada 29.12.2014-30.03.2015.
29 DEC 2014 HOTĂRÂREA NR.80, proiect de hotarare privind impozitele si taxele aplicabile incepand cu anul 2015.
29 DEC 2014 HOTĂRÂREA NR.81, privind aprobarea scutirii, de la plata a impozitului pe cladiri, taxe transport, impozit pe teren intravilan, extravilan, de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare la bugetul local, pentru persoanele fizice si juridice din Floresti-Stoenesti, care an facut cereri de scutire.
29 DEC 2014 HOTĂRÂREA NR.82, privind aprobarea modificarii Hotararilor Consiliului Local Floresti-Stoenesti nr. 31/28.03.2014, 35/30.04.2014, 38/09.05.2014, 39/09.05.2014, 41/22.05.2014, 43/22.05.2014 si revocarea Hotararilor Consiliului Local Floresti-Stoenesti nr. 36/30.04.2014 si 40/22.05.2014.
29 DEC 2014 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 29.12.2014.
INAPOI LA HOTĂRÂRI