INAPOI LA HOTĂRÂRI
08 IAN 2018 HOTĂRÂREA NR.1, privind aprobarea deficitului din excedentului bugetului local la secțiunea de dezvoltare sursa A în sumă de 586697,98 lei și sursa E în sumă de 29359,75 lei a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
08 IAN 2018 Procesul Verbal de ședință de îndată a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 08.01.2018.
31 IAN 2018 HOTĂRÂREA NR.2, privind modificarea Regulamentului privind eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
31 IAN 2018 HOTĂRÂREA NR.3, privind stabilirea indemnizațiilor primarului și viceprimarului, respectiv a membrilor Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești și a salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Florești-Stoenești.
31 IAN 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 31.01.2018.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.4, privind aprobarea Raportului privind analiza dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor pe anul 2017.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.5, privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2017.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.6, privind aprobarea Raportului de analiză a activității de protecție civilă pe anul 2017.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.7, privind aprobarea Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare situațiilor de urgență pe anul 2018.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.8, privind aprobarea Raportului de evaluare în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2017 (S.V.S.U.).
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.9, privind stabilirea drepturilor de care beneficiază personalul voluntar din cadrul S.V.S.U. Florești-Stoenești.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.10, privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu, pe anul 2018.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.11, privind aprobarea Planului de acțiuni – lucrări de interes local al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu, pe anul 2018.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.12, privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu, pentru anul 2018.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.13, privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului privat a unui teren intravilan arabil amplasat în satul Florești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
21 FEB 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 21.02.2018.
27 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.14, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2018 pentru comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
28 MAR 2018 HOTĂRÂREA NR.15, privind aprobarea președintelui de ședință pentru perioada 27.03.2018-26.06.2018.