ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI
30 IAN 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 30.01.2020.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni începând cu 27.02.2020.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea raportului de evaluare în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2019 (S.V.S.U.).
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.3, privind aprobarea raportului de analiză a activității de protecție civilă pe anul 2019.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.4, privind aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2019.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.5, privind aprobarea raportului privind analiza dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor pe anul 2019.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.6, privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pe anul 2020.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.7, privind aprobarea planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare situațiilor de urgență pe anul 2020, la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 FEB 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 27.02.2020.
19 MAR 2020 HOTĂRÂREA NR.8, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2020 pentru comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
19 MAR 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 19.03.2020.
27 MAR 2020 HOTĂRÂREA NR.9, privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 MAR 2020 HOTĂRÂREA NR.10, privind aprobarea unui Regulament privind încheierea contractelor de voluntariat pentru Primăria comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu și desemnarea primarului pentru semnarea acestora.
27 MAR 2020 Procesul Verbal de ședință de îndată a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 27.03.2020.
30 APR 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 30.04.2020.
28 MAI 2020 HOTĂRÂREA NR.11, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni începând cu 28.05.2020.
28 MAI 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 28.05.2020.
25 IUN 2020 HOTĂRÂREA NR.12, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu și actualizarea Listei de investiții pe anul 2020.
25 IUN 2020 HOTĂRÂREA NR.13, privind aprobarea contului de execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul I al anului 2020.
25 IUN 2020 HOTĂRÂREA NR.14, privind anularea unor obligații fiscale accesorii ale debitorilor persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică care la data de 31.03.2020 au obligații principale restante față de bugetul local, în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
25 IUN 2020 HOTĂRÂREA NR.15, privind completarea Hotărârii cu nr.1 din 27.02.2020.
25 IUN 2020 HOTĂRÂREA NR.16, privind completarea Hotărârilor cu nr.2/nr.3/nr.4/nr.5/nr.6/nr.7 din 27.02.2020.
25 IUN 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 25.06.2020.
08 IUL 2020 HOTĂRÂREA NR.17, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu și a Listei de Investiții pe anul 2020.
08 IUL 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 08.07.2020.
27 AUG 2020 HOTĂRÂREA NR.18, privind punerea la dispoziția proiectului “Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de Administrația Națională “Apele Române” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
27 AUG 2020 HOTĂRÂREA NR.19, privind completarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești cu nr.59/27.07.2017.
27 AUG 2020 HOTĂRÂREA NR.20, privind acordarea unor premieri elevilor cu rezultate deosebite la evaluarea națională a elevilor de clasa a VIII-a, din cadrul școlilor de pe raza comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 AUG 2020 HOTĂRÂREA NR.21, privind aprobarea planului urbanistic de detaliu, în vederea obținerii autorizației de construire spațiu comercial P+1E, pentru domnul Sandu Ionel, din satul Palanca.
27 AUG 2020 HOTĂRÂREA NR.22, privind completarea Hotărârii nr.8 din 19.03.2020, a Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 AUG 2020 HOTĂRÂREA NR.23, privind completarea Hotărârii nr.9 din 27.03.2020, a Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
08 IUL 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 27.08.2020.
03 SEP 2020 HOTĂRÂREA NR.24, privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, pentru luna septembrie a anului 2020.
03 SEP 2020 HOTĂRÂREA NR.25, privind aprobarea contului de execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul al II-lea al anului 2020.
03 SEP 2020 HOTĂRÂREA NR.26, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu și actualizarea listei de investiții pe anul 2020.
ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI