Eroii Comunei

  In timpul celor două războaie mondiale comuna Floreşti-Stoeneşti şi-a dat patriei tributul său de eroi. In cinstea acestora au fost ridicate monumente comemorative, câte unul în fiecare sat al comunei.

MONUMENTUL EROILOR FLOREŞTI

monument istoric

MONUMENTUL EROILOR STOENEŞTI

monument istoric

MONUMENTUL EROILOR PALANCA

monument istoric