JUDEŢUL GIURGIU

PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI-STOENEŞTI

In atenţia proprietarilor de teren şi animale din comuna Floreşti-Stoeneşti

       În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 28/2008 aprobată prin Legea nr. 98/2009, în perioada 05 ianuarie – 01 martie are loc actualizarea Registrului Agricol (RA). În acest sens, Primăria Comunei Floreşti-Stoeneşti invită persoanele fizice şi juridice proprietare de terenuri agricole şi animale la sediul din sat Stoeneşti, str. 1 Decembrie 1918 nr. 123, pentru înscrierea datelor în Registrul Agricol (RA).

       În cazul persoanelor fizice, înscrierea datelor în RA se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei. Înscrierea în RA a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătură.

       Pentru unităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în RA pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţite de documente.

       Vă reamintim că, în conformitate cu art. 14 din O.G. nr. 28/2008, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute de lege, date corecte şi complete, în vederea înscrierii în RA.

       Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice cu amendă de la 300 lei la 1500 lei.

Primarul Comunei Floreşti-Stoeneşti,
Constantin Dumitru