Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – în vederea parcelării pentru construire locuințe individuale.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal.