Incepand cu data de 09.09.2013 se emit legitimatiile la sediul Primariei Comunei Floresti-Stoenesti. Documente necesare:

  • Carte de identitate (copie si original);
  • Carnet elev stampilat pentru anul scolar in curs;
  • Dovada achitarii taxelor si impozitelor locale;
  • Declaratia pe proprie raspundere a parintelui ca nu beneficiaza de subventionarea cheltuielilor de transport din partea unitatii scolare la care activeaza elevul.

Conditii privind contribuabilii cu datorii restante:

  • Contribuabilii cu datorii restante mai mici de 500 lei sunt obligati sa achite pana la data de 15 octombrie 2013 intregul debit restant, pentru a beneficia de transportul gratuit al fiului/fiicei prin serviciul de transport elevi.
  • Contribuabilii cu datorii restante intre 500 – 1000 lei sunt obligati sa achite pana la data de 15 octombrie 2013 intregul debit restant, pentru a beneficia de transportul gratuit al fiului/fiicei.
  • Contribuabilii cu datorii restante mai mari de 1000 lei care nu achita pana la data de 15 decembrie 2013, nu vor beneficia de servicul de transport in anul 2014.