In perioada 30 septembrie – 6 octombrie la sediul primariei comunei Floresti-Stoenesti se depun documentele necesare obtinerii legitimatiei de transport al elevilor.

Documetele ce vor fi prezentate obligatoriu sunt:

  • Buletin de identitate (copie);
  • Adeverinta de la unitatea de invatamant (pana la 1 octombrie);
  • Adeverinta privind plata la zi a impozitelor si taxelor locale, de catre parinti sau tutori.