Anunț organizare concursuri de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de promovare.