Lista investitiilor pe anul 2011.
Raport privind necesitatea aprobarii proiectului de buget de venituri si cheltuieli al Comunei Floresti-Stoenesti pe anul 2013.
Proiect buget venituri si cheltuieli al Comunei Floresti-Stoenesti pe anul 2013 si estimarile anilor 2014-2016.
Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local repartizate pentru cheltuieli de capital.
Hotararea nr. 10 din 07.02.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pentru anul 2014.
HOTĂRÂREA NR.1, privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si listei de investitii.