Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Lista de Investitii pentru anul 2014.