Raport privind necesitatea aprobarii proiectului de buget de venituri si cheltuieli al Comunei Floresti-Stoenesti pe anul 2013.
Proiect buget venituri si cheltuieli al Comunei Floresti-Stoenesti pe anul 2013 si estimarile anilor 2014-2016.
Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local repartizate pentru cheltuieli de capital.