Pana la 31 martie, plata impozitelor si taxelor facuta integral, induce o bonificatie de 10%.

Neplata la termenele stabilite prin lege induce majorari de intarziere dupa cum urmeaza:

ART. 1241 – Majorari de intarziere in cazul creantelor datorate bugetelor locale (2) Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data strangerii sumei datorate inclusiv.

Termenele de plata sunt urmatoarele:

ART. 255 – (1) Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
ART. 260 – (1) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
ART. 265 – (1) Impozitul/taxa pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Conform Art.2 al Hotararii nr. 44 din data de 13.12.2012 a Consiliului Local Floresti-Stoenesti:

ART. 2 – Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pe intregul an 2012 catre persoanele fizice si juridice se acorda o bonificatie de 10% pana pe data de 31 martie 2012.

Impozitele si taxele locale pot fi platite si fractionat.