Între 17 martie 2012 şi 25 martie 2012, la şcoala Floreşti, se desfăşoară un proiect cultural-educativ intitulat “Vivre la Francophonie à l`école” cu ocazia Zilei internaţionale a francofoniei, 20 martie 2012. Acest proiect este supervizat de către profesorul de limba franceză, Ciocîrlan Georgiana Silvia. Prin derularea acestui proiect se doreşte cultivarea interesului pentru limba, cultura şi civilizaţia franceză; cunoaşterea de către elevii de gimnaziu a specificului ţărilor francofone, folosind limba franceză.

Obiectivele acestui proiect sunt:
– înţelegerea semnificatiei termenului “francofonie”;
– cunoaşterea datelor specifice din istoria, geografia şi cultura ţărilor francofone;
– recitarea corectă şi expresivă de poezii în limba franceză respectând intonaţia, pauzele şi ritmul specific limbii;
– cultivarea vorbirii coerente şi expresive sub aspect fonetic, lexical şi grammatical;
– stimularea interesului pentru studierea limbii şi a culturii franceze prin lecturarea literaturii franceze, filme, referate, realizarea unor afişe, audiţii muzicale;
– dezvoltarea memoriei, atenţiei, a spiritului de observaţie;
– stimularea spiritului de competiţie prin participarea la jocuri şi concursuri;
– socializarea elevilor.

În urma acestui proiect se doreşte ajungerea la următoarele rezultate:
– creşterea interesului faţă de limba franceza;
– formarea sentimentului de apreciere faţă de valorile francofoniei;
– promovarea iniţiativei, colaborării în cadrul grupului;
– folosirea aptitudinilor şi talentelor artistice;
– creşterea prestigiului şcolii.

Acest proiect va participa la Concursul de proiecte in limba franceza “Une semaine francophone dans ton école”, initiat de ISJ Giurgiu, iar mai jos puteţi vedea câteva imagini cu elevii participanţi şi materialele folosite.