Începând cu Luni 26 Septembrie va începe prima serie de ateliere practice de tip Job-Club în comuna Floreşti-Stoeneşti. 15 persoane din grupul ţintă al proiectului, în general oameni inactivi pe piaţa muncii, îşi vor însuşi cunoştinţe şi vor dobândi abilităţi legate de angajare şi păstrarea unui loc de muncă.

Job-Clubul este un proces interactiv de instruire cu elemente teoretice şi practice, vor fi vizate:

  • stabilirea de obiective profesionale personale,
  • elaborarea unui plan individual de acţiune pe piaţa forţei de muncă,
  • filiere posibile către angajare,
  • realizarea unui CV,
  • a unei scrisori de intenţie,
  • pregătirea, exersarea unui interviu cu un angajator,
  • pregătirea începerii activităţii la un nou loc de muncă şi
  • însuşirea modalităţilor de menţinere a unui loc de muncă.

Fiecare atelier va avea o durată de 5 zile.

Activitatea este organizată în cadrul proiectului “O şansă pentru noi… cei de la ţară”, implementat de Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Comunitară în parteneriat cu Primăria Ţigăneşti din judeţul Teleorman, în perioada 1 martie 2010 – 28 februarie 2013, şi este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni!