A fost semnat contractul pentru finantare nerambursabila prin Administratia Fondului pentru Mediu pentru proiectul “Protectia resurselor de apa prin realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare pentru comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu”.