În perioada 26 septembrie 2011 – 30 septembrie 2011 a avut loc prima serie de ateliere practice de tip Job-Club, activitate realizată în cadrul proiectului “O şansă pentru noi … cei de la ţară!”, proiect implementat de Asociaţia pentru Educaţie si Dezvoltare Comunitară in asociere cu Primăria Floreşti-Stoeneşti. Activitatea s-a realizat pe o perioada de 5 zile si au participat 15 persoane din comuna Floreşti Stoeneşti, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive pe piaţa muncii şi şomeri.

In cadrul Job Clubului participanţii au fost informaţi despre mecanismele de funcţionare ale pieţei muncii, precum si despre legislaţia in domeniu, despre tehnici si metode de obţinere a unui loc de muncă, despre realizarea unui CV, a unei scrisori de intenţie, precum si pregătirea si exersarea unui interviu cu un angajator. De asemenea, persoanele participante au intocmit un plan individual de acţiune pe piaţa muncii şi şi-au stabilit anumite obiective profesionale personale.

Activitatea este organizată în cadrul proiectului “O şansă pentru noi… cei de la ţară!”, implementat de Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Comunitară în parteneriat cu Primăria Ţigăneşti din judeţul Teleorman, în perioada 1 martie 2010 – 28 februarie 2013, şi este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni!

Mai jos avem prezentată o galerie foto de la acest eveniment.