CONDUCERE
Primar Niţescu Marius-Lili
Viceprimar Pătraşcu Constantin
Secretar Matache Andrei
COMPARTIMENT CONTABILITATE
Contabil Paun Marian
Operator de rol Popescu Elena
Operator de rol Codreanu Steluţa
Referent fiscal Drugea Cristian
Referent fiscal Ilie Elena
SERVICIU STARE CIVILĂ
Referent stare civilă Maluspărteanu Mariana
SERVICIU CADASTRU ŞI URBANISM
Inspector urbanism Ene Marian
Inspector cadastru Matache Alexandru
SERVICIU ACHIZIŢII
Inspector achiziţii Matache Andrei
BIROU ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Referent Preda Elena
Referent Popa Cristina
COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL
Referent agricol Duţă Aneta
Referent agricol Ivaşcu Constantina
Referent agricol Mirică Mihaela
RESURSE UMANE
Referent Popa Marinela
Consilier State Elena
SITUAŢII DE URGENŢĂ
Referent Crăciun Monica
SERVICIU PUBLIC
Muncitor Coman Daniel