Proiecte Realizate

 • Executarea cartării stradale a denumirii străzilor, precum şi o nouă numerotare
 • Revitalizarea serviciilor Primăriei
 • Construirea acoperişului Căminului Cultural Floreşti şi a sistemului de încălzire centrală
 • Reparaţia generală a DC 148 şi a DC 156
 • Executarea Centrului de permanenţă medicală Floreşti
 • Executarea bazei sportive Avântul Floreşti, modernizarea bazei sportive Progresul Palanca şi construirea unei baze noi la Stoeneşti, pe fosta groapă de gunoi
 • Construirea sălii de festivităţi la Şcoala Stoeneşti şi modernizarea Grădiniţei Stoeneşti
 • Modernizarea Căminului Cultural Stoeneşti şi transformarea acestuia în Sală de Consiliu şi Casă de Căsătorii
 • Depunerea AFM a proiectului privind construirea reţelei de canalizare şi alimentare cu apă, staţie de epurare şi staţie de pompare
 • Proiectul PNDI pentru astfaltarea a 25,6 km de drumuri comunale şi de interes local
 • Extinderea reţelei de alimentare cu gaze cu încă 700 m în Palanca, strada Domnească, strada Luncii
 • Dotarea Primăriei cu birotică şi calculatoare, pe relaţia cu ministerele
 • Realizarea contractului de transport subvenţionat al elevilor cursanţi la licee din Bucureşti
 • Lungimea sectorului de drum, cu reţea de gaze extinsă…