Registrul Agricol

Atribuțiile Registrului Agricol

 • redactarea răspunsurilor la cererile adresate Compartimentului Registrul Agricol;
 • transcrierea şi completarea pe anul în curs în noile registre agricole a poziţiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;
 • deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale;
 • operarea modificărilor în Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moştenirii, donaţii, schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor;
 • ţine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;
 • înscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu Legea Fondului Funciar şi legea 10/2001;
 • eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul agricol;
 • întocmeşte şi eliberează certificate de producător (pentru vânzări de produse agricole), potrivit evidenţelor pe care le deţin după o prealabilă verificare în teren;
 • întocmeşte procesele verbale şi vizează trimestrial certificatele de producător;
 • verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol;
 • conduce evidenţa asociaţiilor agricole cu personalitate juridică, verificări în teren a veridicităţii datelor declarate în registru agricol;
 • centralizează toate datele înscrise în registrul agricol;
 • întocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul compartimentului;
 • relaţii cu publicul zilnic privind Registrul Agricol; actualizează zilnic baza de date privind evidenţele de Registru Agricol;
 • îndeplinirea oricăror altor sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa postului, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului său direct, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte;

Componența Registrului Agricol

Ivaşcu Constantina

Referent superior

agricol@floresti-stoenesti.ro

Mirica Mihaela

Referent superior

agricol@floresti-stoenesti.ro

Panait-Gîngea Andreea

Consilier asistent (creştere copil)

agricol@floresti-stoenesti.ro

Achim Andra-Maria

Consilier asistent

agricol@floresti-stoenesti.ro

Oferte preemptiuni