Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Florești-Stoenești

DOMENIUL PERIOADA DE ACTUALIZARE
1. Fisa S.V.S.U. Vezi fisa alaturata (fisa Floresti-Stoenesti)
2. Planificarea exercitiilor :
- exercitiul condus de catre ISU ,,Vlasca” Giurgiu impreuna cu SVSU Floresti-Stoenesti
Prin planificarea facuta de catre ISU ,,Vlasca” Giurgiu impreuna cu SVSU Floresti-Stoenesti, probabil in luna septembrie 2012.
3. Planificarea controalelor preventive:
- la gospodariile populatiei, de doua ori pe an, de regula primavara;
- la unitatile de invatamant, premergator inceperii anului scolar;
- la institutiile publice din subordinea Consiliului Local
- primavara = martie, aprilie;
- toamna = septembrie, octombrie;
- august, septembrie;
- mai, iunie, iulie;
4. Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta. Intocmirea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2012 conform planificarii si aprobarii ISU ,,Vlasca” Giurgiu.
5. Interventii (data, ora, cauza probabila, scurta descriere)Dupa fiecare interventie se intocmeste Raportul de interventie pentru situatii de urganta si Procesul verbal ce se aduc la cunostinta Presedintelui C.L.S.U. (Primarul comunei) si Centrului operational al ISU ,,Vlasca” Giurgiu, documente in care sunt mentionate data, ora, cauza probabila si o scurta descriere a situatiei de urgenta.
6. Masuri preventive, conform tipurilor de pericole cuprinse in Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor identificate la nivelul localitatii. Ori de cate ori situatia o impune.
7. Registrul istoric al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Floresti-Stoenesti. Este intocmit si va fi actualizat anual
8. Recrutare personal voluntar. - trimestrial;
- ori de cate ori este nevoie se vor face rezilieri de contracte de voluntariat, respectiv se vor incheia contracte noi;
9. Multimedia (foto/video) din timpul interventiilor, exercitiilor, activitatilor preventive, exercitiilor, concursurilor, campaniilor, precum si a altor activitati unde participa voluntarii.Dupa fiecare activitate desfasurata de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Floresti-Stoenesti.