Informatii proiect

» “O şansă pentru noi… cei de la ţară” este un proiect implementat de Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Comunitară în parteneriat cu Primăria Ţigăneşti din judeţul Teleorman, în perioada 1 martie 2010 – 28 februarie 2013, şi este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni!

» Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Comunitară  (AEDC) este o organizaţie nonguvernamentală cu sediul în comuna Ţigăneşti, judeţul Teleorman, al cărei scop este de a iniţia şi implementa programe de dezvoltare comunitară prin care să fie sprijiniţi cetăţenii, instituţiile publice şi private în vederea dezvoltării potenţialului socio-economic al comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea.

» În cadrul proiectului au fost încheiate acorduri de asociere cu 30 de primării din 6 judeţe din zona de sud a ţării, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Teleorman, Giurgiu şi Olt.

» Floreşti-Stoeneşti este una dintre cele cinci comune din judeţul Giurgiu care au fost selectate pe baza unui set de criterii stricte şi obiective, inclusiv a interesului manifestat de administraţia publică locală. Celelalte patru comune, din judeţ, implicate şi totodată beneficiare în proiect sunt: Vânătorii Mici, Vedea, Izvoarele şi Malu.

» La nivelul întregului proiect, cele 30 de localităţi vor beneficia de intervenţii complexe la nivel social, cu impact economic local, judeţean şi zonal. Astfel, în cadrul proiectului au fost angajate 30 de persoane chiar din comunele asociate, care coordonează local activităţile proiectului şi care vor activa în cele 30 de Birouri Rurale pentru Informare şi Ocupare – BRIO, înfiinţate cu sprijinul primăriilor.

» Prin intermediul acestor Birouri, cetăţenii:

  • vor fi informaţi şi consiliaţi cu privire la găsirea unui loc de muncă şi la programele de finanţare disponibile pentru mediul rural;
  • vor fi instruiţi în domenii viabile, antreprenoriat, IT, limba engleză;
  • vor fi atrase fonduri nerambursabile; vor fi elaborate si implementate proiecte comunitare;
  • vor fi elaborate strategii locale, judeţene şi o strategie multiregională pentru dezvoltarea initiativelor locale in mediul rural.

» Acestea sunt o parte din activităţile şi rezultatele care vor conduce la atingerea obiectivului general al proiectului, crearea unui sistem de servicii integrate de ocupare pentru zona rurală din sudul ţării care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii a şomerilor.