INAPOI LA HOTĂRÂRI
09 FEB 2015 HOTĂRÂREA NR.1, privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si listei de investitii.
09 FEB 2015 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea Planului Urbanistic General si Regulamentului local de Urbanism al comunei Floresti-Stoenesti.
09 FEB 2015 HOTĂRÂREA NR.3, privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floresti-Stoenesti pentru anul 2015.
09 FEB 2015 HOTĂRÂREA NR.4, privind revocarea HCL nr.54/30.04.2014
09 FEB 2015 HOTĂRÂREA NR.5, privind aprobarea infiintarii comisiei pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Floresti-Stoenesti.
09 FEB 2015 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 09.02.2015.
18 MAR 2015 HOTĂRÂREA NR.6, privind aprobarea modificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli sursa E al Scolii Gimnaziale nr.1 Floresti pe anul 2015.
18 MAR 2015 HOTĂRÂREA NR.7, privind actualizarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta” la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu pe anul 2015.
18 MAR 2015 HOTĂRÂREA NR.8, privind aprobarea “Raportului privind analiza dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor pe anul 2014”.
18 MAR 2015 HOTĂRÂREA NR.9, privind aprobarea “Raportului de analiza a activitatii de protectie civila pe anul 2014”.
18 MAR 2015 HOTĂRÂREA NR.10, privind aprobarea “Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2014”.
18 MAR 2015 HOTĂRÂREA NR.11, privind aprobarea “Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare situatiilor de urgenta pe anul 2015”, la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
18 MAR 2015 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 18.03.2015.
02 APR 2015 HOTĂRÂREA NR.12, privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu pe perioada 02.04.2015-02.07.2015.
02 APR 2015 HOTĂRÂREA NR.13, privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM S.A. IFN in vederea prelungirii contractului de finantare pentru proiectul: “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu” finantat din fonduri europene nerambursabile prin PNDR – Masura 125.
02 APR 2015 HOTĂRÂREA NR.14, privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul 2015-2016, pe raza teritoariala a comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
02 APR 2015 HOTĂRÂREA NR.15, privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Floresti-Stoenesti nr.22/19.05.2011.
02 APR 2015 Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 02.04.2015.
29 MAI 2015 HOTĂRÂREA NR.16, privind numirea domnului Lazar Constantin, Viceprimar al comunei Floresti-Stoenesti ca reprezentant legal al comunei Floresti-Stoenesti in cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu”.
29 MAI 2015 HOTĂRÂREA NR.17, privind cooptarea in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru proiectele “Alimentare cu apa a satelor Palanca si Stoenesti”,”Alimentare cu apa a satului Floresti” si proiectul “Protectia resurselor de apa, prin realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, pentru comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu”.
29 MAI 2015 HOTĂRÂREA NR.18, privind achizitionarea de servicii pentru dirigentie de santier in proiectul “Modernizarea drumurilor de interes local”.
29 MAI 2015 HOTĂRÂREA NR.19, privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2014.
29 MAI 2015 HOTĂRÂREA NR.20, privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Floresti-Stoenesti nr.75/31.10.2014.
29 MAI 2015 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 29.05.2015.
03 IUL 2015 HOTĂRÂREA NR.21, privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local FLoresti-Stoenesti, Judetul Giurgiu pe perioada 03.07.2015-03.10.2015.
03 IUL 2015 HOTĂRÂREA NR.22, privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si actualizarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2015.
03 IUL 2015 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 03.07.2015.
07 AUG 2015 HOTĂRÂREA NR.24, privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 si a Listei de Investitii pentru Primaria Floresti-Stoenesti.
07 AUG 2015 HOTĂRÂREA NR.25, privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 pentru scolile din localitate.
07 AUG 2015 HOTĂRÂREA NR.26, privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in scopul aprobarii documentatiei de atribuire privind delegarea serviciului de colectare si transportul deseurilor, precum si operarea managementului centrelor de colectare in judetul Giurgiu, cu anexele aferente si actul aditional la Contractul de Asociere incheiat intre membrii ADI “Management eficient pentru un judet curat”.
07 AUG 2015 HOTĂRÂREA NR.27, privind aprobarea cotizatiei comunei Floresti-Stoenesti pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa.
07 AUG 2015 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 03.07.2015.
23 SEP 2015 HOTĂRÂREA NR.28, privind modificarea anexei nr.17 “Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Floresti-Stoenesti”, insusita prin HCL nr.26/27.09.2001 si aprobata prin HG nr.968/2002.
23 SEP 2015 HOTĂRÂREA NR.29, privind aprobarea modificarii comisiei de cenzori, a Actului Constitutiv sia Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa conform H.G. nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr.2 si 4 la H.G. nr.855/2008.
23 SEP 2015 HOTĂRÂREA NR.30, privind incetarea calitatii de membru a orasului Popesti-Leordeni si a comunelor Balotesti si Mihai Bravu din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa.
23 SEP 2015 HOTĂRÂREA NR.31, privind modificarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2015 si a listei de investitii pentru Primaria Floresti-Stoenesti.
23 SEP 2015 HOTĂRÂREA NR.32, privind incheierea unui contract si aprobarea taxei speciale pentru colectarea si transportul deseurilor menajere pe raza comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
23 SEP 2015 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 23.09.2015.
09 NOE 2015 HOTĂRÂREA NR.33, privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 si modificarea Listei de Investitii.
27 NOE 2015 HOTĂRÂREA NR.34, privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu pe perioada 27.112015-27.02.2016.
27 NOE 2015 HOTĂRÂREA NR.35, privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2015.
27 NOE 2015 HOTĂRÂREA NR.36, privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul 2016-2017.
27 NOE 2015 HOTĂRÂREA NR.37, privind impozitele si taxele aplicabile incepand cu anul 2016.
27 NOE 2015 HOTĂRÂREA NR.38, privind aprobarea scutirii, de la plata impozitului pe cladiri, taxe transport, impozit pe teren intravila, extravilan, de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare la bugetul local, pentru persoanele fizice si juridice din Floresti-Stoenesti, care au facut cereri de scutire.
27 NOE 2015 HOTĂRÂREA NR.39, privind mandatarea reprezetantului Consiliului Local Floresti-Stoenesti in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa.
27 NOE 2015 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 27.11.2015.
18 DEC 2015 HOTĂRÂREA NR.40, privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2015.
18 DEC 2015 HOTĂRÂREA NR.41, privind aplicarea prevederilor OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale.
18 DEC 2015 HOTĂRÂREA NR.42, privind incheierea unui contract si aprobarea taxei speciale pentru colectarea si transportul deseurilor menajere pe raza comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
18 DEC 2015 HOTĂRÂREA NR.43, privind participarea Comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu la constituirea unui parteneriat public-privat in vederea obtinerii finantarii nerambursabile pe Programul Operational Pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020 (POPAM).
18 DEC 2015 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 18.12.2015.
23 DEC 2015 HOTĂRÂREA NR.44, privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
23 DEC 2015 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 18.12.2015.
INAPOI LA HOTĂRÂRI