INAPOI LA HOTĂRÂRI
03 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.1, privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2016.
03 FEB 2016 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 03.02.2016.
19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea cotizatiei comunei Floresti-Stoenesti pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa.
19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.3, privind incetarea calitatii de membru a comunei Greaca din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa.
19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.4, privind aprobarea diminuarii valorii de investitii de 4% pentru proiectul Alimentare cu apa comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.5, privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2016.
19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.6, privind trecerea in domeniul privat a unei suprafete de teren situata in intravilanul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.7, privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Floresti-Stoenesti nr.15/02.04.2015.
19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.8, privind actualizarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta” la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, pe anul 2016.
19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.9, privind aprobarea “Raportului privind analiza dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor pe anul 2015” la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.10, privind aprobarea “Raportului de analiza a activitatii de protectie civila pe anul 2015” la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.11, privind aprobarea “Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2015” la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
19 FEB 2016 HOTĂRÂREA NR.12, privind aprobarea “Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare situatiilor de urgenta pe anul 2016”, la nivelul comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
19 FEB 2016 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 19.02.2016.
25 MAR 2016 HOTĂRÂREA NR.13, privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu pe perioada 25.03.2016-25.06.2016.
25 MAR 2016 HOTĂRÂREA NR.14, privind aprobarea “Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Floresti-Stoenesti pentru anul 2016”.
25 MAR 2016 HOTĂRÂREA NR.15, privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate – Legea nr.248/2015.
12 APR 2016 HOTĂRÂREA NR.16, pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.26/28.03.2016 privind asocierea Comunei Floresti-Stoenesti la Asociatia Grupul de Actiune Locala Giurgiu Nord.
12 APR 2016 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 12.04.2016.
25 MAI 2016 HOTĂRÂREA NR.17, privind aprobarea acordarii voucherelor de vacanta salariatilor din cadrul primariei comunei Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.
25 MAI 2016 HOTĂRÂREA NR.18, privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016.
25 MAI 2016 HOTĂRÂREA NR.19, privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2015.
25 MAI 2016 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 25.05.2016.
25 IUN 2016 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali.
25 IUN 2016 HOTĂRÂREA NR.2, privind validarea mandatelor consilierilor in Consiliul Local Floresti-Stoenesti.
25 IUN 2016 HOTĂRÂREA NR.3, privind constituirea Consiliului Local Floresti-Stoenesti.
25 IUN 2016 HOTĂRÂREA NR.4, privind alegerea presedintelui de sedinta.
25 IUN 2016 HOTĂRÂREA NR.5, privind alegerea viceprimarului comunei Floresti-Stoenesti.
25 IUN 2016 HOTĂRÂREA NR.6, privind aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
25 IUN 2016 Minuta privind constituirea Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 25.06.2016.
28 IUL 2016 HOTĂRÂREA NR.7, privind alegerea presedintelui de sedinta.
28 IUL 2016 HOTĂRÂREA NR.8, privind aprobarea completarii Consiliului Local Floresti-Stoenesti.
28 IUL 2016 HOTĂRÂREA NR.9, privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2016.
28 IUL 2016 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 28.07.2016.
22 SEP 2016 HOTĂRÂREA NR.10, privind aprobarea schimbarii reprezentantului Consiliului Local al comunei Floresti-Stoenesti in cadrul operatorului regional S.C. Euro APAVOL S.A.
22 SEP 2016 HOTĂRÂREA NR.11, privind aprobarea atriburii in folosinta cu titlu gratuit a unui spatiu privat catre Inspectoratul de Politie Giurgiu.
22 SEP 2016 HOTĂRÂREA NR.12, privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2016.
22 SEP 2016 HOTĂRÂREA NR.13, privind aprobarea renuntarii la Contractul pentru finantare nerambursabila nr.106/N/21.05.2015.
22 SEP 2016 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 22.09.2016.
18 OCT 2016 HOTĂRÂREA NR.14, privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu pe perioada 25.09.2016-25.12.2016.
18 OCT 2016 HOTĂRÂREA NR.15, privind aprobarea demararii unui proiect Casa Verde si Achizitia serviciilor de Consultanta pentru depunerea proiectului.
18 OCT 2016 HOTĂRÂREA NR.16, privind incetarea calitatii de membru a comunei Nuci din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa.
18 OCT 2016 HOTĂRÂREA NR.17, privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Floresti-Stoenesti in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa.
18 OCT 2016 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.18 [NEAPROBAT], privind aprobarea concesionarii suprafetei de 25mp aflata in satul Floresti, strada Mihai Viteazul, nr.134.
18 OCT 2016 HOTĂRÂREA NR.19, privind aprobarea concesionarii suprafetei de 54mp aflata in satul Palanca, strada Ion Ionescu Braila, nr.62, judetul Giurgiu.
18 OCT 2016 HOTĂRÂREA NR.20, privind aprobarea achizitiei Serviciilor de Elaborare a Strategiei in domeniul eficientei energetice in comuna Floresti-Stoenesti.
18 OCT 2016 HOTĂRÂREA NR.21, privind aprobarea cumpararii cladirii doamnei Pascu Gabriela, in suprafata de 116mp.
18 OCT 2016 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 18.10.2016.
17 NOIE 2016 HOTĂRÂREA NR.22, privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2016.
17 NOIE 2016 HOTĂRÂREA NR.23, privind majorarea aportului Comunei Floresti-Stoenesti, prin Consiliul Local al Comunei Floresti-Stoenesti la capitalul social al S.C. EURO APAVOL S.A.
17 NOIE 2016 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 17.11.2016.
21 DEC 2016 HOTĂRÂREA NR.24, privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pe anul 2016.
21 DEC 2016 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.25 [NEAPROBAT], provind aprobarea asocierii in participatiune dintre Consiliul Local Floresti-Stoenesti si Consiliul Judetean Giurgiu in vederea realizarii serviciilor de deszapezire pe drumuri judetene si drumuri de interes local, in iarna 2016-2017.
21 DEC 2016 HOTĂRÂREA NR.26, privind aprobarea schimbarii reprezentantului Consiliului Local al Comunei Floresti-Stoenesti in cadrul operatorului regional S.C. EURO APAVOL S.A.
21 DEC 2016 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.27 [RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI – motivele sunt exprimate in procesul verbal al sedintei], privind aprobarea studiilor de fezabilitate pentru programul “Casa Verde”.
21 DEC 2016 HOTĂRÂREA NR.28, privind aprobarea impozitelor si taxelor aplicabile incepand cu anul 2017.
21 DEC 2016 HOTĂRÂREA NR.29, privind aprobarea cererilor si documentelor justificative depuse de persoanele fizice si juridice care au solicitat scutiri de la plata a impozitului pe cladiri, taxe transport, impozit pe teren intravilan si extravilan.
21 DEC 2016 Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 21.12.2016.
INAPOI LA HOTĂRÂRI