ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI
09 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu pe perioada 09.01.2017-09.04.2017.
09 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.2, privind acoperirea definitiva din excedentul Bugetului Local a deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 482.302,40 lei, din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al comunei Floresti-Stoenesti.
09 IAN 2017 Procesul Verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 09.01.2017.
30 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.3, cu privire la aprobarea achiziției Serviciilor de Elaborare Cerere de finanțare pentru proiectul “Reabilitare termică a Primăriei Florești-Stoenești”, inclusiv anexe.
30 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.4, cu privire la aprobarea achiziției Serviciilor de Elaborare Cerere de finanțare pentru proiectul “Elaborare Cerere de finanțare pentru proiectul “Reabilitare termică a Primăriei Florești-Stoenești”, inclusiv anexe”.
30 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.5, cu privire la aprobarea achiziției Serviciilor de Elaborare Cerere de finanțare pentru proiectul “Înființare Centru de zi în Comuna Florești-Stoenești”, inclusiv anexe.
30 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.6, privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2017-2018, pe raza teritorială a Comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
30 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.7, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Florești-Stoenești în cadrul proiectului ADI “Management eficient pentru un județ curat”.
30 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.8, privind aprobarea Planului de acțiuni-lucrări de interes local pe anul 2017.
30 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.9, privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florești-Stoenești pentru anul 2017.
30 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.10, privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în comuna Florești-Stoenești.
30 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.11, privind aprobarea comisionului pentru plățile efectuate prin Ghișeul.ro pentru taxe și impozite conform H.G.1070/2013.
30 IAN 2017 HOTĂRÂREA NR.12, privind aprobarea reducerii de TVA de la 20% la 19% în urma modificării Legii nr.227/2015, art.291, lit.b privind Codul Fiscal, pentru proiectul “Alimentare cu apă în satul Florești” se aprobă suma de 7.760.199,16 , iar pentru proiectul “Alimentare cu apă în satele Palanca și Stoenești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu” se aprobă suma de 8.299.906,55 .
30 IAN 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 30.01.2017.
27 FEB 2017 HOTĂRÂREA NR.13, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investiții “Pod peste râul Sabar, pe DC156 – km 0 + 520 în Comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu”, conform devizului general actualizat, reprezentând noua valoare a investiției, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 31.12.2017, prin aplicarea prevederilor Legii nr.227/2015, potrivit căreia nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de 19% începând cu 1 ianuarie 2017.
27 FEB 2017 HOTĂRÂREA NR.14, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investiții “Modernizare drumuri de interes local în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu – 25 străzi”, conform devizului general actualizat, reprezentând noua valoare a investiției, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 31.12.2017, prin aplicarea prevederilor Legii nr.227/2015, potrivit căreia nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de 19% începând cu 1 ianuarie 2017.
27 FEB 2017 HOTĂRÂREA NR.15, privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Florești-Stoenești nr.17/25.03.2016 privind acordarea voucherelor de vacanță salariaților din cadrul primăriei comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 FEB 2017 HOTĂRÂREA NR.16, privind aprobarea concesionării pășunii comunale.
27 FEB 2017 HOTĂRÂREA NR.17, privind aprobarea concesionării apartamentului din comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, aflat în proprietatea Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești.
27 FEB 2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.18 – [NEADOPTATĂ]
27 FEB 2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.19 – [NEADOPTATĂ]
27 FEB 2017 HOTĂRÂREA NR.20, privind actualizarea “Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență” la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pe anul 2017.
27 FEB 2017 HOTĂRÂREA NR.21, privind aprobarea “Raportului privind analiza dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor pe anul 2016”.
27 FEB 2017 HOTĂRÂREA NR.22, privind aprobarea “Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2016”.
27 FEB 2017 HOTĂRÂREA NR.23, privind aprobarea “Raportului de analiză a activității de protecție civilă pe anul 2016”.
27 FEB 2017 HOTĂRÂREA NR.24, privind aprobarea “Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare situațiilor de urgență pe anul 2017”, la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 FEB 2017 HOTĂRÂREA NR.25, privind stabilirea drepturilor de care beneficiază personalul voluntar din cadrul S.V.S.U. Florești-Stoenești.
27 FEB 2017 HOTĂRÂREA NR.26, privind aprobarea “Raportului de evaluare în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2016 (S.V.S.U.)”.
27 FEB 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 27.02.2017.
06 MAR 2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.27 – [NEADOPTATA]
06 MAR 2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.28 – [NEADOPTATA]
06 MAR 2017 Procesul Verbal de sedinta de indata a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 06.03.2017.
29 MAR 2017 HOTĂRÂREA NR.29, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2017.
29 MAR 2017 HOTĂRÂREA NR.30, privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante în funcții publice de nivel superior în structura aparatului primarului comunei Florești-Stoenești.
29 MAR 2017 HOTĂRÂREA NR.31, privind aprobarea înființării unui post contractual de cadru tehnic PSI în cadrul compartimentului Situații de Urgență al aparatului de specialitate al primarului comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
29 MAR 2017 HOTĂRÂREA NR.32, cu privire la mandatarea reprezentantului comunei Florești-Stoenești în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa în vederea aprobării Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Aria de Competență Teritorială a asociației.
29 MAR 2017 HOTĂRÂREA NR.33, privind aprobarea cotizației comunei Florești-Stoenești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa.
29 MAR 2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.34 – [NEADOPTATA]
29 MAR 2017 HOTĂRÂREA NR.35, privind închirierea prin licitație publică a terenului extravilan – pășune arabilă, aflat în proprietatea comunei Florești-Stoenești.
29 MAR 2017 HOTĂRÂREA NR.36, privind aprobarea raportului de evaluare în vederea închirierii apartamentului cu două camere și dependințe situat în sat Stoenești, str. 1 Decembrie 1918, nr.118, bl.1, sc.A, parter, ap.1, com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu.
29 MAR 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 29.03.2017.
27 APR 2017 HOTĂRÂREA NR.37, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 27.04.2017-26.07.2017.
27 APR 2017 HOTĂRÂREA NR.38, privind trecerea în domeniul public al primăriei comunei Florești-Stoenești, teren intravilan în punctul de vizavi de dispensarul din satul Florești și a suprafeței de teren intravilan, ulița sat Stoenești (Viorica Pantofăreasa).
27 APR 2017 HOTĂRÂREA NR.39, privind aprobarea introducerii unor noi poziții în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Florești-Stoenești necesare amplasării stațiilor de vacuum pentru sistemul de canalizare, în suprafață de 220,5mp pentru fiecare punct.
27 APR 2017 HOTĂRÂREA NR.40, privind aprobarea concesionării din domeniul public a suprafeței de 20mp teren intravilan în satul Florești, zona fostului spital din Florești, vizavi de Biserică.
27 APR 2017 HOTĂRÂREA NR.41, privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară.
27 APR 2017 HOTĂRÂREA NR.42, privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 Florești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 APR 2017 HOTĂRÂREA NR.43, privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate cu 20 de ani, a Contractului de comodat nr.2822/24.05.2011, prin Act adițional, încheiat între Consiliul Local al comunei Florești-Stoenești și S.C. Centrul Medical PARAMED S.R.L. în cadrul dispensarului din satul Florești.
27 APR 2017 HOTĂRÂREA NR.44, privind aprobarea modificării Contractului de închiriere spațiu nr.6167/22.12.2011, prin Act adițional, forma de organizare a chiriașului (PFA/cabinet medical individual) în SRL.
27 APR 2017 HOTĂRÂREA NR.45, privind aprobarea taxei de închiriere teren și tarabă în piața din satul Florești.
27 APR 2017 HOTĂRÂREA NR.46, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al com. Florești-Stoenești nr.16/17.03.2017.
27 APR 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 27.04.2017.
10 MAI 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 10.05.2017.
04 IUL 2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.47 – [NEADOPTATA]
04 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.48, privind stabilirea stației de epurare a apei pe domeniul public al primăriei com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu, în suprafață de 8400mp (fosta grădină CAP Florești).
04 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.49, privind aprobarea schimbării reprezentantului Consiliului Local al com. Florești-Stoenești în cadrul operatorului regional S.C. EURO APAVOL S.A.
04 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.50, privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției de administrator public.
04 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.51, privind aprobarea contractului și a tarifelor privind colectarea și transportul deșeurilor menajere din comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
04 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.52, privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini a documentației în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 20mp teren intravilan domeniul public al primăriei com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu situat în satul Florești (zona Parc).
04 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.53, privind aprobarea încheierii contului de execuție B.V.C. pe anul 2016.
04 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.54, privind aprobarea contului de execuție al B.V.C. al primăriei com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu pentru trimestrul I al anului 2017.
04 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.55, privind rectificarea B.V.C. al com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu și actualizarea listei de investiții pe anul 2017.
04 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.56, privind aprobarea scoaterii din domeniul public în domeniul privat în vederea vânzării prin licitație publică a suprafeței de 570mp, teren situat în satul Florești, com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu (vizavi de dispensarul uman).
04 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.57, privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3(trei) luni.
04 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.58, privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini a documentației în vederea închirierii prin licitație publică a unui apartament situat în blocul din satul Stoenești, com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu.
04 IUL 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 04.07.2017.
27 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.59, privind stabilirea salariilor de bază, porurilor, normelor de hrană și a indemnizațiilor de vacanță pentru funcțiile publice și contractuale din cadrulaparatului de specialitate al primarului, precum și stabilirea indemnizației membrilor consiliului local al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 IUL 2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.60 – [NEADOPTATA]
27 IUL 2017 HOTĂRÂREA NR.61, privind completarea comisiei de specialitate Învățământ, Sănătate, Cultură și Protecție Socială cu doi membri din Consiliul Local.
27 IUL 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 27.07.2017.
31 AUG 2017 HOTĂRÂREA NR.62, privind aprobarea cofinanțării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița în perioada 2014-2020.
31 AUG 2017 HOTĂRÂREA NR.63, privind aprobarea contului de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al primăriei comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul al II-lea al anului 2017.
31 AUG 2017 HOTĂRÂREA NR.64, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
31 AUG 2017 HOTĂRÂREA NR.65, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consilului Local al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
31 AUG 2017 HOTĂRÂREA NR.66, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florești-Stoenești pentru anul 2017.
31 AUG 2017 HOTĂRÂREA NR.67, privind reorganizarea în vederea reavizării Serviciului Voluntar pentru Situașii de Urgență la nivelul localității Florești-Stoenești.
31 AUG 2017 HOTĂRÂREA NR.68, privind aprobarea cofinanțării proiectului “Achiziție utilaj buldoexcavator”, propus pentru finanțare în cadrul sub-măsurii 3.4 – “Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală Giurgiu Nord”, Strategia de dezvoltare locală a Asociației GAL GIURGIU NORD, în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
31 AUG 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 31.08.2017.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.69, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 27.09.2017-26.12.2017.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.70, privind încetarea de drept a calității de consilier local, înaintea expirării duratei normale, a mandatului consilierului local Iordache Ion.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.71, privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Florești-Stoenești nr.38/27.04.2017 privind trecerea în domeniul public al primăriei comunei Florești-Stoenești, teren intravilan în punctul de vizavi de dispensarul din satul Florești și a suprafeței de teren intravilan, ulița sat Stoenești (Viorica Pantofăreasa).
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.72, privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Florești-Stoenești nr.39/27.04.2017 privind aprobarea introducerii unor noi poziții în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Florești-Stoenești, necesare amplasării stațiilor de vacuum pentru sistemul de canalizare, în suprafață de 220,5mp pentru fiecare punct.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.73, privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Florești-Stoenești nr.40/27.04.2017 privind aprobarea concesionării din domeniul public a suprafeței de 20mp teren intravilan în satul Florești, zona fostului spital din Florești, vizavi de Biserică.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.74, privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Florești-Stoenești nr.45/27.04.2017 privind aprobarea taxei de încheiere teren și tarabă în piața din satul Florești.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.75, privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Florești-Stoenești nr.46/27.04.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești nr.16/17.03.2017.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.76, privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local Florești-Stoenești nr.43/27.04.2017 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate cu 20 de ani, a Contractului de comodat nr.2822/24.05.2011, prin Act adițional, încheiat între Consiliul Local al comunei Florești-Stoenești și S.C. Centrul Medical PARAMED SRL în cadrul dispensarului din satul Florești.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.77, privind aprobarea modificarii comisiei de inventariere a comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.78, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizață conform Devizului general actualizat, anexă la hotărâre, al obiectivului de investiții: “Modernizare drumuri de interes local, comnua Florești-Stoenești, județul Giurgiu”, proiect prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.79, privind aprobarea cofinanțării din venituri ale bugetului local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală conform Devizului general actualizat, anexă la hotărâre, al obiectivului de investiții: “Modernizare drumuri de interes local, comnuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu”.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.80, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform Devizului general actualizat, anexă la hotărâre, al obiectivului de investiții: “Pod peste râul Sabar, pe DC 156 – km 0+520 în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu” și Demolare Pod existent peste râul Sabar pe DC156, proiect prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.81, privind aprobarea cofinanțării din venituri ale bugetului local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Devizului general actualizat, anexă la hotărâre, al obiectivului de investiții: “Pod peste râul Sabar, pe DC156 – km 0+520 în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu” și Demolare Pod existent peste râul Sabar pe DC156.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.82, privind implementarea proiectului “Achiziție utilaje pentru dezvoltarea serviciilor publice de către comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu”, propus pentru finanțare în cadrul Măsurii 6/6B – “Modernizarea locală a satelor în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Giurgiu Nord”, Strategia de dezvoltare locală a Asocoației GAL Giurgiu Nord, în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.83, privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2016 sursa E – pe secțiunea de funcționare pentru acoperirea golului de casă.
27 SEP 2017 HOTĂRÂREA NR.84, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 SEP 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 27.09.2017.
31 OCT 2017 HOTĂRÂREA NR.85, privind validarea mandatului de consilier local al domnului CRISTEA NARCIS ADRIAN pe locul vacant din partea ALDE Giurgiu.
31 OCT 2017 HOTĂRÂREA NR.86, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
31 OCT 2017 HOTĂRÂREA NR.87, privind aprobarea contului de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al primăriei comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul al III-lea al anului 2017.
31 OCT 2017 HOTĂRÂREA NR.88, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Florești-Stoenești nr.59/27.07.2017 cu privire la acordarea sporului pentru condiții vătămătoare.
31 OCT 2017 HOTĂRÂREA NR.89, privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
31 OCT 2017 HOTĂRÂREA NR.90, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
31 OCT 2017 HOTĂRÂREA NR.91, privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local să aprobe modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și ale Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
31 OCT 2017 HOTĂRÂREA NR.92, privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru bunuri proprietate publică și privată ale comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
31 OCT 2017 HOTĂRÂREA NR.93, privind aprobarea Statutului comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
31 OCT 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 31.10.2017.
28 NOIE 2017 HOTĂRÂREA NR.94, privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
28 NOIE 2017 HOTĂRÂREA NR.95, privind stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 2018 în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
28 NOIE 2017 HOTĂRÂREA NR.96, privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, taxe transport, impozit pe teren intravilan și extravilan.
28 NOIE 2017 HOTĂRÂREA NR.97, privind alocarea sumei necesare pentru organizarea Serbării Pomului de Crăciun în anul 2017.
28 NOIE 2017 HOTĂRÂREA NR.98, privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2018-2019, pe raza teritorială a comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
28 NOIE 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 28.11.2017.
20 DEC 2017 HOTĂRÂREA NR.99, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și actualizarea Listei Obiectivelor de Investiții pe anul 2017 al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
20 DEC 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 20.12.2017.
28 DEC 2017 HOTĂRÂREA NR.100, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 28.12.2017-27.03.2018.
28 DEC 2017 HOTĂRÂREA NR.101, privind aprobarea contului de execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al primăriei comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul al IV-lea al anului 2017.
28 DEC 2017 HOTĂRÂREA NR.102, privind aprobarea cotizației comunei Florești-Stoenești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa.
28 DEC 2017 Procesul Verbal de sedinta ordinara a Consiliului Local Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, din data de 28.12.2017.
ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI