ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI
08 IAN 2018 HOTĂRÂREA NR.1, privind aprobarea deficitului din excedentului bugetului local la secțiunea de dezvoltare sursa A în sumă de 586697,98 lei și sursa E în sumă de 29359,75 lei a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
08 IAN 2018 Procesul Verbal de ședință de îndată a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 08.01.2018.
31 IAN 2018 HOTĂRÂREA NR.2, privind modificarea Regulamentului privind eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
31 IAN 2018 HOTĂRÂREA NR.3, privind stabilirea indemnizațiilor primarului și viceprimarului, respectiv a membrilor Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești și a salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Florești-Stoenești.
31 IAN 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 31.01.2018.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.4, privind aprobarea Raportului privind analiza dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor pe anul 2017.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.5, privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2017.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.6, privind aprobarea Raportului de analiză a activității de protecție civilă pe anul 2017.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.7, privind aprobarea Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare situațiilor de urgență pe anul 2018.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.8, privind aprobarea Raportului de evaluare în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2017 (S.V.S.U.).
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.9, privind stabilirea drepturilor de care beneficiază personalul voluntar din cadrul S.V.S.U. Florești-Stoenești.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.10, privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu, pe anul 2018.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.11, privind aprobarea Planului de acțiuni – lucrări de interes local al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu, pe anul 2018.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.12, privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu, pentru anul 2018.
21 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.13, privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului privat a unui teren intravilan arabil amplasat în satul Florești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
21 FEB 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 21.02.2018.
27 FEB 2018 HOTĂRÂREA NR.14, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2018 pentru comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 FEB 2018 Procesul Verbal de ședință extraordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 27.02.2018.
28 MAR 2018 HOTĂRÂREA NR.15, privind aprobarea președintelui de ședință pentru perioada 27.03.2018-26.06.2018.
28 MAR 2018 HOTĂRÂREA NR.16, privind însușirea Raportului elaborat de primarul comunei asupra situașiei gestionării bunurilor Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu pe anul 2017.
28 MAR 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 28.03.2018.
26 APR 2018 HOTĂRÂREA NR.17, privind aprobarea contului de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul I al anului 2018.
26 APR 2018 HOTĂRÂREA NR.18, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, în vederea parcelării pentru construire locuințe individuale, comuna Florești-Stoenești din județul Giurgiu, sat Stoenești, T39, suprafață 29869 m.p., nr. cadastru 33568, nr. Carte Funciară 33568.
26 APR 2018 HOTĂRÂREA NR.19, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, în vederea parcelării pentru construire locuințe individuale, comuna Florești-Stoenești din județul Giurgiu, sat Stoenești, T39, suprafață 15686 m.p., nr. cadastru 33566, nr. Carte Funciară 33566.
26 APR 2018 HOTĂRÂREA NR.20, privind aprobare Planului Urbanistic Zonal, în vederea parcelării pentru construire locuințe individuale, comuna Florești-Stoenești din județul Giurgiu, sat Stoenești, T39, suprafață 16748 m.p., nr. cadastru 33576, nr. Carte Funciară 33576.
26 APR 2018 HOTĂRÂREA NR.21, privind aprobarea Regulamentului privind prestarea activității/muncă neremunerată în folosul comunității.
26 APR 2018 HOTĂRÂREA NR.22, privind aprobarea lucrărilor de demolare ale corpurilor C2 și C4 ale Școlii Gimnaziale nr.1 Florești din comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
26 APR 2018 HOTĂRÂREA NR.23, privind aprobarea Planului de Pază al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
26 APR 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 26.04.2018.
24 MAI 2018 HOTĂRÂREA NR.24, privind acordarea unui sprijin financiar familiei Gălbenuș, pentru pierderea locuinței ce a ars în urma incendiului produs în data de 27.04.2018, din satul Florești, strada Ceair, nr.40, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
24 MAI 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 24.05.2018.
26 IUN 2018 HOTĂRÂREA NR.25, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
26 IUN 2018 HOTĂRÂREA NR.26, privind aprobarea cofinanțării din bugetul local a Proiectelor de “Alimentare cu apă în satul Florești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu” și “Alimentare cu apă în satele Palanca și Stoenești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu”, după finalizarea achiziției.
26 IUN 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 26.06.2018.
26 IUL 2018 HOTĂRÂREA NR.27, privind alegerea președintelui de ședință, a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
26 IUL 2018 HOTĂRÂREA NR.28, privind aprobarea contului de execuție a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Primăriei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul al II-lea al anului 2018.
26 IUL 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 26.07.2018.
09 AUG 2018 HOTĂRÂREA NR.29, cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa.
09 AUG 2018 HOTĂRÂREA NR.30, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
09 AUG 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 09.08.2018.
03 SEP 2018 HOTĂRÂREA NR.31, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
03 SEP 2018 HOTĂRÂREA NR.32, privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, taxe transport, impozit teren intravilan și extravilan.
03 SEP 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 03.09.2018.
12 SEP 2018 HOTĂRÂREA NR.33, privind acordarea unui sprijin financiar domnului Caramet Mihai, pentru reparațiile necesare locuinței ce a ars în urma incendiului din data de 04.09.2018, din satul Stoenești, strada Sfatului, nr. 50, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
12 SEP 2018 Procesul Verbal de ședință extraordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 12.09.2018.
20 SEP 2018 HOTĂRÂREA NR.34, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu și actualizarea listei de investiții pe anul 2018.
20 SEP 2018 Procesul Verbal de ședință extraordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 20.09.2018.
30 OCT 2018 HOTĂRÂREA NR.35, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 30.10.2018-30.01.2019.
30 OCT 2018 HOTĂRÂREA NR.36, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării din venituri ale bugetului local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală conform Devizului general actualizat, anexă la hotărâre, al obiectului de investiții: “Modernizare drumuri de interes local, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu”.
30 OCT 2018 HOTĂRÂREA NR.37, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu și actualizarea listei de investiții pe anul 2018.
30 OCT 2018 HOTĂRÂREA NR.38, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectele de “Alimentare cu apă în satul Florești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu” și “Alimentare cu apă în satele Palanca și Stoenești, comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu”, după finalizarea achiziției.
30 OCT 2018 HOTĂRÂREA NR.39, privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Florești-Stoenești.
30 OCT 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 30.10.2018.
08 NOIE 2018 HOTĂRÂREA NR.40, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu și actualizarea listei de investiții pe anul 2018.
08 NOIE 2018 HOTĂRÂREA NR.41, privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul al III-lea al anului 2018.
08 NOIE 2018 Procesul Verbal de ședință extraordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 08.11.2018.
28 NOIE 2018 HOTĂRÂREA NR.42, privind punerea la dispoziția “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A.” a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia.
28 NOIE 2018 HOTĂRÂREA NR.43, privind impozitele și taxele aplicabile începând cu anul 2019 în comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
28 NOIE 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 28.11.2018.
17 DEC 2018 HOTĂRÂREA NR.44, privind modificarea Hotărârii cu nr.32 din 03.09.2018 referitoare la aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, taxe transport, impozit pe teren intravilan și extravilan.
17 DEC 2018 HOTĂRÂREA NR.45, privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2019-2020, pe raza teritorială a comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
17 DEC 2018 HOTĂRÂREA NR.46, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu și actualizarea listei de investiții pe anul 2018.
17 DEC 2018 HOTĂRÂREA NR.47, privind scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale reglementate prin Legea nr.227/2015.
ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI