ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI
23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 31.01.2019 – 30.04.2019.
23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pentru trimestrul al IV-lea al anului 2018.
23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.3, privind aprobarea Regulamentului privind prestarea activității/muncă neremunerată în folosul comunității.
23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.4, privind stabilirea indemnizațiilor primarului și viceprimarului, respectiv membrilor Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești, și a salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului propriu al comunei Florești-Stoenești.
23 IAN 2019 HOTĂRÂREA NR.5, privind aprobarea Planului de acțiuni – lucrări de interes local pe anul 2019.
23 IAN 2018 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 23.01.2019.
ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI