ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI
30 IAN 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 30.01.2020.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni începând cu 27.02.2020.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea raportului de evaluare în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2019 (S.V.S.U.).
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.3, privind aprobarea raportului de analiză a activității de protecție civilă pe anul 2019.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.4, privind aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2019.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.5, privind aprobarea raportului privind analiza dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor pe anul 2019.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.6, privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pe anul 2020.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.7, privind aprobarea planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare situațiilor de urgență pe anul 2020, la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 FEB 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 27.02.2020.
ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI