ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI
30 IAN 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 30.01.2020.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.1, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni începând cu 27.02.2020.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.2, privind aprobarea raportului de evaluare în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2019 (S.V.S.U.).
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.3, privind aprobarea raportului de analiză a activității de protecție civilă pe anul 2019.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.4, privind aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2019.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.5, privind aprobarea raportului privind analiza dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor pe anul 2019.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.6, privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu pe anul 2020.
27 FEB 2020 HOTĂRÂREA NR.7, privind aprobarea planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare situațiilor de urgență pe anul 2020, la nivelul comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 FEB 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 27.02.2020.
19 MAR 2020 HOTĂRÂREA NR.8, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2020 pentru comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
19 MAR 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 19.03.2020.
27 MAR 2020 HOTĂRÂREA NR.9, privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
27 MAR 2020 HOTĂRÂREA NR.10, privind aprobarea aprobarea unui Regulament privind încheierea contractelor de voluntariat pentru Primăria comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu și desemnarea primarului pentru semnarea acestora.
27 MAR 2020 Procesul Verbal de ședință de îndată a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 27.03.2020.
30 APR 2020 Procesul Verbal de ședință ordinară a Consiliului Local Florești-Stoenești, județul Giurgiu, din data de 30.04.2020.
ÎNAPOI LA HOTĂRÂRI