• Şcoli – 3 , câte una în fiecare sat
  • Grădiniţe – 3, câte una în fiecare sat

ŞCOALA GENERALĂ NR.1 FLOREŞTI

Adresa:com. Floreşti-Stoeneşti, sat Floreşti, str. Mihai Viteazul, nr. 150, jud. Giurgiu

Director: prof. Renţea Virginia

Telefon: 0246.258.222


ŞCOALA GENERALĂ NR.2 STOENEŞTI

Adresa: com. Floreşti-Stoeneşti, sat Stoeneşti, str. 1 Decembrie 1918, nr. 130, jud. Giurgiu

Director: prof. Drăguşinoiu Constantin

Telefon: 0246.256.024


ŞCOALA GENERALĂ NR.3 PALANCA

Adresa:com. Floreşti-Stoeneşti, sat Palanca, str. Ion Ionescu Brăila, nr. 15B, jud. Giurgiu

Director: prof. Drăguşinoiu Constantin

Telefon: 0246.257.113