Vă aducem la cunoștință că beneficiarii proiectului finanțat în cadrul programului operational ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020 din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, proiect: Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018-2021, Lot 3, Tranșa I, sunt numai categoriile de persoane enumerate mai jos:

  • Beneficiarii de ajutor social în baza Legii 416/2001;
  • Beneficiarii de alocație de susținere a familiei în baza Legii 277;
  • Persoanele cu handicap grav sau accentuat posesoare de certificat de handicap în baza Legii 448/2006.