Primăria Florești-Stoenești vă aduce la cunoștință faptul că potrivit OUG nr.6/2019, vor beneficia de anularea unor obligații fiscale, accesorii ale debitelor persoane juridice, persoane fizice sau a altor entități fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 au obligații bugetare principale restanțe față de bugetul local.
Pentru mai multe informații vă puteți adresa compartimentului impozite și taxe locale din cadrul primăriei comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu, prin telefon 0246.256.005.