Anunt de participare – Depunere oferta in vederea aplicarii procedurii proprie de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si altor servicii specifice “Contract servicii de catering pentru Scoala Gimnaziala nr.1 Floresti”.

Anunt participare.
Caiet de sarcini.
Fisa de date.
Formulare.
Model contract.
Strategia de contractare.