Anunț de participare – depunere ofertă în vederea aplicării procedurii simplificate pentru atribuirea Acord cadru “Servicii de catering pentru Școala Gimnazială nr. 1 Florești”

Acord cadru.
Anunț de participare.
Caiet de sarcini.
Fișa Date – DF1126115
Modele formulare
SCN1093991 Anunt de participare simplificat
DUAE CERERE 141752 (fișier XML în interiorul arhivei ZIP)