Anunț de participare – depunere ofertă în vederea aplicării procedurii simplificate pentru atribuirea Acord cadru “Servicii de catering pentru Școala Gimnazială nr. 1 Florești”

Caiet de sarcini.
Anunț de participare.
Modele formulare.
Model acord cadru.