Anunț de participare privind închirierea prin atribuire directă a terenului în suprafață de 70 hectare islaz din proprietatea privată a comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.

Anunț de interes public.
Calendar procedură.
Dispoziție numire comisii.
Formulare în format editabil.
HCL și anexe.