Anunț organizare examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului încadrat în funcție contractuală de debutant din cadrul compartimentului Biblioteca al Primăriei Florești-Stoenești, județul Giurgiu, în data de 17.12.2021.

Anunț examen de promovare în data de 17.12.2021 – Biblioteca. Dosar de înscriere, bibliografie generală și bibliografie specifică.