Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Administrator financiar din cadrul Primăriei comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.
Atribuțiile Administrator financiar al comunei.