Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Tehnician în Informatica și comunicații în cadrul Primăriei Comunei Florești-Stoenești, Județul Giurgiu.
Tematica si Bibliografia pentru consursul/examenul in vederea ocuparii postului de Tehnician in informatica si comunicatii.