Anunț privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție în cadrul compartimentului Achiziții Publice al Primăriei comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu.