Anunț promovare Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate

Având în vedere prevederile art. 476, alin.1, alin. 2 lit. (b), art. 480-481 si ale art. 618, alin. 23 din OUG. 57/2019, privind Codul Administrativ, Art. 144 din HG. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Ordinului 1932/2009 privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici si … Continue reading Anunț promovare Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate