Anunț promovare Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate

Având în vedere prevederile art. 478 raportat la prevederile art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile art. 73 din Hotărârea nr. 546/2020 privind modificarea si completarea H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comunicăm că Primaria Comunei Floresti-Stoenesti organizează examen … Continue reading Anunț promovare Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate