Vă aducem la cunoștință faptul că MLPDA (Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației) a efectuat transferul sumei de 572.614,06 lei, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Floreşti-Stoeneşti, judetul Giurgiu”, finanțat în cadrul PNDL, pentru situație de lucrări depusă în 2019.
Pentru obiectul de investiții “Pod peste râul Sabar, pe DC156 – km 0 + 520 în Comuna Florești-Stoenești, județul Giurgiu”, Primăria Florești-Stoenești nu a primit nicio solicitare de efectuare a vreunei plăți, drept urmare, nu a fost depusă nicio situație de plată la MLPDA, totodată precizăm faptul că au fost făcute demersuri pentru urgentarea lucrărilor de construire a podului.