Urbanism

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
Autorizatie de construire/desfiintare
Certificat de urbanism

 

Registrul agricol

Deschiderea pozitiei de rol in registrul agricol
Cerere eliberare certificat producator Anexa nr. 2

 

Asistenţă socială

Cerere alocatie de stat pentru copii cu varste cuprinse intre 1 si 18 ani
Cerere alocatie de stat pentru tineri cu varste de peste 18 ani
Cerere alocatie suplimentara
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului
Cerere pentru ajutor social