La nivelul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDP) se derulează proiectul “FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI” având ca obiectiv specific acordarea unui voucher pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, conform recomandării medicale pentru acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, în valoare maximă de 23.000 lei.

Pe site-ul http://anpd.gov.ro/web/tehnologie-asistiva/ , se găsesc pașii necesari obținerii tehnologiei asistive, lista tehnologiilor, lista tehnologiilor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, precum și lista furnizorilor.

Mai jos puteți găsi Buletinul informativ nr. 1 transmis de către ANDPCA privind persoanele care pot beneficia de un voucher pentru obținerea de tehnologie asistivă.

În vederea facilitării exercitării dreptului la intrarea în posesie a voucherului, găsiți mai jos Formularul privind acordul persoanei cu dizabilități de a fi introdusă în Lista cu persoanele cu dizabilități care pot fi înregistrate în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu (AJOFM Giurgiu), în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare și mediere.