Contract de finanţare pentru Programul naţional de dezvoltare locală, Subprogramul “Modernizarea satului românesc”, Domeniul construirea / modernizarea / reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor.