Act aditional privind alocarea finantarii pentru realizarea obiectivului de investitii “Modernizare drumuri de interes local, comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu” in suma 5.857.861,00 lei acordata din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
Act aditional privind alocarea finantarii pentru realizarea obiectivului de investitii “Alimentare cu apa in satul Floresti, comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu” in suma 8.068.150,00 lei acordata din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
Act aditional privind alocarea finantarii pentru realizarea obiectivului de investitii “Alimentare cu apa a satelor Palanca si Stoenesti, comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu” in suma 8.700.650,00 lei acordata din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.