Informatii proiect

» Este un proiect de tip strategic, al cărui beneficiar este Fundaţia Romtens, fiind cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

» Este primul proiect de acest fel realizat în zonele rurale din România, fiind desfăşurat la nivelul a 19 comune din ţară, reprezentand cele 19 judeţe ale urmatoarelor regiuni de dezvoltare: Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est.

» Are drept obiectiv general dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural, în vederea adaptării la o piaţă a muncii dinamică, flexibilă şi inclusivă, obiectivele sale specifice fiind îndreptate către:

 • Creşterea nivelului de informare a managerilor şi angajaţilor din mediul rural în ceea ce priveste sănătatea şi securitatea la locul de muncă;
 • Îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor managerilor şi angajaţilor din mediul rural în vederea asigurării sustenabităţii pe termen lung a dezvoltării resurselor umane în mediul rural;
 • Integrarea promovării sănătăţii şi a promovării sănătaţii la locul de muncă cu consilierea profesională şi consilierea pentru dezvoltare personală a managerilor şi angajaţilor din mediul rural.

» Vizează, în acest sens, următoarele categorii socio-economice:

 • Autorităţile locale (mediul socio-economic local)
 • Comunitatea în general (cercetarea nevoilor comunităţii şi desfăşurarea unor activităţi adaptate acestora)
 • Forţa de muncă angajată (consiliere)
 • Forţa de muncă neangajată, respectiv şomerii, şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (consiliere şi orientare)

» Introduce, pentru prima dată în România, conceptul de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă, aşa cum este înţeles la nivelul intreprinderilor din ţările Uniunii Europene şi de către Reţeaua Europeană de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă, în companiile româneşti din mediul rural.

» Propune o abordare inovatoare a 3 concepte: Dezvoltare Comunitară, Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă şi Creare de Parteneriate pentru sănătate la nivel local.

» Dezvoltarea Resurselor Umane în mediul rural este elementul central al proiectului, activităţile acestuia vizând manageri, angajaţi, şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, dar şi populaţia generală şi autorităţile locale.

» Are în implementare următoarele activităţi destinate îndeplinirii obiectivelor anunţate:

 • Realizarea unui studiu privind analiza nevoilor comunităţilor incluse în proiect cu privire la aspectele specifice care ţin de resursele umane, posibilităţile acestora de a se integra pe piaţa muncii, precum şi aspecte care ţin de promovarea sănătăţii la locul de muncă (interviuri cu persoanele cheie ale autorităţii locale, organizarea unui Focus Grup per comună, respectiv realizarea unui sondaj în cadrul a 100 de gospodării din fiecare comună).
 • Organizarea a 2 campanii de informare şi comunicare privind aspectele care ţin de adaptarea forţei de muncă din mediul rural la o piaţă a muncii în continuă schimbare şi aspectele care ţin de promovarea sănătăţii la locul de muncă, precum şi stilul de viaţă sănătos (Târguri de Sănătate; 2000 de persoane din mediul rural);
 • Organizarea cursurilor de perfecţionare a managerilor de întreprinderi din mediul rural pe teme privind promovarea sănătăţii la locul de muncă (Cursuri; 190 de manageri din cele 19 comune);
 • Organizarea cursurilor de competenţe comune pentru angajaţi din mediul rural pe teme privind promovarea sănătăţii la locul de muncă şi siguranţa locurilor de muncă (Cursuri; 285 de angajaţi din cele 19 comune);
 • Organizarea de sesiuni de orientare şi consiliere profesională pentru şomeri şi persoane în căutarea unui loc de muncă (Caravană; 760 de persoane din cele 19 comune incluse in proiect).

» Se bucură, în desfăşurarea acestor activităţi, de sprijinul a trei parteneri regionali – SC. DAD Expertise SRL, Asociaţia C.I.D.I.E.D.D.-Brăila şi SC. CARDINAL JOBS-Piteşti – dar şi a unui partener extern Belfast Healthy Cities, respectiv a unui Expert străin – Dr. Pauline Ginnety.

» Beneficiază, de asemenea, de susţinere din partea autorităţilor locale pentru implementarea activităţilor propuse, fiecare dintre cele 19 comune ale celor 19 judeţe având înfiinţat un birou local şi un reprezentant – Expert Coordonator Local – implicat în derularea activităţilor de la nivel local.

» Are o durată de implementare de 36 de luni, data finalizării acestuia fiind 30 iunie 2013.